Riposta na informacje prezydenta Lublina ws. skargi kasacyjnej i wyników inwentaryzacji przyrodniczej Górek Czechowskich

Refleksje i plan dalszych działań Lubelskiego Alarmu Smogowego i Porozumienia Obrony Lublina w kontekście informacji prezydenta Lublina o upublicznieniu raportu z inwentaryzacji suchych dolin i wąwozów oraz decyzji ws. skargi kasacyjnej na wyrok WSA uchylający zmianę SUiKZP dla obszaru Górek Czechowskich

Nie do przyjęcia jest wielokrotna zmiana terminu zakończenia prac i przetrzymanie publikacji raportu z inwentaryzacji suchych dolin i wąwozów przez minimum 21 dni od jego zamknięcia w dniu 19.12.19, czyli na czas rozpatrzenia skargi jednej z mieszkanek Lublina i wojewody lubelskiego na uchwałę Rady Miasta zmieniającą SUiKZP, wniosku o uchylenie pierwszego pozwolenia na budowę wydanego bez określenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia lokalizowanego w strefie ESOCh Górek Czechowskich (AB-ID-II.6740.1.40.2019), wniosków TBV Investment o zgodę na wycinkę 220 drzew i 500m2 krzewów (MAZ-ODI. 6131.1302.2019, MAZ-OD-I.6131.1303.2019 i MAZ-OD-I.6131.1304.2019), kolejnych wniosków potencjalnego dewelopera o pozwolenie na budowę oraz aferę związaną z powoływaniem się na wpływy w samorządzie Lublina w zakresie wydawania pozwoleń na budowę.

Jesteśmy zbulwersowani wypowiedziami prezydenta Lublina, który po zapoznaniu się z treścią raportu z inwentaryzacji suchych dolin i wąwozów jednoznacznie niekorzystnego dla planów urbanizacji Górek Czechowskich mówi o skardze, która miałaby skasować nie wyrok WSA, a wyniki 2. letniej pracy grupy 14 naukowców , co kosztowało podatników 116 tysięcy złotych.

Straszenie mieszkańców ewentualnymi konsekwencjami prawomocnego uchylenia decyzji Klubu Radnych KWW Krzysztofa Żuka o zmianie SUiKZP jest całkowicie nie na miejscu – szczególnie że od ponad 3,5 roku uczeni jesteśmy tego, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest tylko aktem kierownictwa wewnętrznego, a szczegóły zagospodarowania określa plan miejscowy. Podkreślanie natomiast przez prezydenta Lublina, że potencjalny deweloper może już teraz realizować inwestycje w Górkach Czechowskich na podstawie MPZP z 2005 roku, a właściciele gruntów sąsiednich mieliby mieć jakieś problemy z realizacją takich zamierzeń jak modernizacje, czy rozbudowy jest zwykłym nadużyciem, próbą dyskryminacji podmiotowej i preferowania przez lokalny samorząd interesów TBV Investment.

Nieprawdą jest również rzekomy brak alternatywy dla planów potencjalnego dewelopera, którą był i nadal jest stworzony 22. lata temu społeczny projekt „Park Poligon” obejmujący cały obszar Górek Czechowskich. Aktualizacja tego projektu byłaby strzałem w dziesiątkę globalnego trendu biznesu zdrowia ( Wellness Business).

Zauważamy również brak legitymacji prezydenta do wnoszenia skargi kasacyjnej na wyrok WSA bez stosownej uchwały rady miasta, co podobnie jak w przypadku inicjatywy referendum lokalnego w sprawie przyszłości obszaru Górek Czechowskich scedowanej następnie na organ stanowiący – wcześniej lub później zakończy się podobnym wynikiem i nie mniejszym skandalem jak w przypadku ww. plebiscytu. W tym zakresie cytujemy stosowną opinię mecenasa Mateusza Sarnata.

Będziemy rekomendować i prosić p. Magdalenę Wolanowską jako autorkę skargi na zmianę SUiKZP oraz jej pełnomocnika prawnego mec. Mateusza Sarnata, by złożyli skargę kasacyjną, która dałaby możliwość rozpatrzenia przez NSA wniosków dowodowych wskazujących na jaskrawe naruszenia prawa przy sporządzaniu zmiany SUiKZP, co ze względów proceduralnych było całkowicie poza oceną WSA w Lublinie, a jest nadużywane przez prezydenta Lublina, dr Krzysztofa Żuka jako argument do zgodności tego aktu kierownictwa wewnętrznego z obowiązującym prawem oraz procedurami planistycznymi, środowiskowymi i społecznymi poprzedzającymi jego uchwalenie i zmianę.

W związku z powyższymi argumentami i wspólnie z innymi grupami nieformalnymi oraz organizacjami pozarządowymi skupionymi wokół idei Górek Czechowskich Wietrznie Zielonych — zwrócimy się wkrótce do wojewody lubelskiego, Lecha Sprawki z apelem o złożenie w WSA wniosku o zabezpieczenie wyroku uchylającego zmianę SUiKZP dla obszaru Górek Czechowskich do czasu uprawomocnienia lub zmiany ww. orzeczenia WSA w Lublinie. Zdecydowana reakcja organu nadzoru prawnego nad samorządem powinna zabezpieczyć nasze miasto przed działaniami zmierzającymi do niedopuszczalnej środowiskowo i prawnie ingerencji w ekosystem Górek Czechowskich. Ewentualny brak właściwej reakcji urzędu wojewody lubelskiego potraktowany zostanie przez szerokie środowisko obrońców Górek Czechowskich jako naruszenie oraz pogwałcenie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej (2019/2930(RSP)) i spotka się z naszymi zdecydowanymi działaniami.

Riposta w TVP Lublin.

Sławomir Pawłowski
Porozumienie Obrony Lublina

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *