Zmartwychwstał Pan! Alleluja!!!

Spokojnych, zdrowych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które za każdym razem przybliżają i prowadzą nas do zmartwychwstania osobistego, grupowego, społecznego i narodowego, by zostawić po sobie coś wartościowego obecnym i przyszłym pokoleniom!!!

Co zrobi wojewoda? Co zrobi wojewoda? Co wojewoda lubelski nam powie, co na to odpowie nam już po świętach Wielkiej Nocy?

Pozwoliłem sobie sparafrazować słowa powszechnie znanej w naszym kraju piosenki Natalii Kukulskiej „Co powie Tata”, bo jest tam bardzo dużo o przyrodzie, a takim naszym środowiskowym i prawnym Tatą w Lublinie jest właśnie i obecnie jeszcze Pan Wojewoda Lech Sprawka.

Tytułowe pytanie dotyczy oczywiście Górek Czechowskich i zobowiązania Pana Wojewody Lecha Sprawka do wszczęcia z urzędu postępowania o wstrzymanie i uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lutego 2023 r., znak: AB-ID-II.6740.84.2022, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej TBV INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Pana Balcera 6B/U8 w Lublinie, pozwolenia na budowę ścieżki terenowej wraz z placem zabaw, boiskiem do gier zespołowych i obiektami małej architektury na działkach nr 1/28, 1/35, 1/37 przy ul. Poligonowej w Lublinie.

Trafiające do mnie pytania, uwagi, refleksje, zarzuty i żale są zrozumiałe, bo to moja osoba firmowała kolejny wniosek o uchylenie kolejnego pozwolenia na budowę wydanego z rażącym naruszeniem prawa i stwarzającego zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia 493 tysięcy 493 mieszkańców Lublina i okolic. Jeżeli odliczę siebie i spadkobierców z pierwszej, drugiej i trzeciej linii, to zostaje 493 tysięcy 489 osób.
Podana liczba ludności będzie do końca roku potencjalnie narażona na życie w powietrzu ponadnormatywnie zanieczyszczonym groźnymi dla zdrowia i życia pyłami zawieszonymi PM2,5.

Związek Górek Czechowskich z jakością powietrza potwierdzają różnice w pomiarach pomiędzy państwowymi stacjami danych, z których jedna zlokalizowana jest przy Górkach Czechowskich (dotrzymująca norm), a druga (z przekroczeniami) znajduje się w centrum przy ulicy Obywatelskiej. Natomiast zmiana ukształtowania i szorstkości podłoża Górek Czechowskich jako największego powierzchniowo i zwartego terenowo korytarza przewietrzającego Lublin może jedynie zaszkodzić, a nie pomóc w realizacji wyroku TSUE ws. jakości powietrza w Polsce (Sprawa C-336/16).Trzeba również pamiętać, że równolegle procedowane są nadal wnioski o pozwolenie na budowę 3. spalarni śmieci z lokalizacją w miejscach, dla których rolę wentylatora pełnią właśnie Górki Czechowskie.

Z tego też względu prosiłbym wszystkich pozostałych mieszkańców Lublina i okolic potencjalnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia ze względu na złą jakość powietrza w Lublinie oraz podwyższania temperatury przez tworzenie miejskiej wyspy ciepła alejkami szutrowymi, czy też boiskami z płyt tworzywa sztucznego o grubości 6. centymetrów, by może nie spoglądali we własne lustra, a za okna, gdzie można wypatrzeć radnych, prezydentów, marszałków, wojewodów, posłów i ministrów.

To oni z mocy pełnionych mandatów i funkcji oraz otrzymywania pieniędzy za przeproszeniem publicznych powinni odpowiadać na pytanie, co zrobi wojewoda lubelski w sprawie obrony i ochrony Górek Czechowskich przed niszczeniem ich życiodajnych funkcji?!

Może komuś innemu uda się uzyskać formalny status strony w sprawie obrony i ochrony Górek Czechowskich, co byłoby świetnym precedensem w niemal 500 tysięcznej populacji Lublina i okolic, gdzie bez problemu można go uzyskać raz na 4 lata przy urnach wyborczych.

Górki Czechowskie w Lublinie są bliższe geograficznie wielu innym niż moja osoba, które przecież mogą szybciej, lepiej, sprawniej i skuteczniej bronić je przed niszczycielską zabudową, bo nigdy i nigdzie LAS dla swojego koordynatora nie ustanawiał monopolu na ochronę tego, co służy wspomnianej wyżej liczbie 493 tysięcy 489 mieszkańców Lublina i okolic.

Wielki Tydzień, jak żaden inny w roku wydaje się bardzo dobrym czasem na podjęcie tego typu działań obronnych i ochronnych. Z szacunku do tego czasu nie byłoby źle, gdyby to były oficjalne pytania, a nie wicie-rozumicie, co nie ma żadnej wartości przed krajowymi sądami i międzynarodowym arbitrażem.

By łatwiej było pytać i działać, a nie zwracać innym uwagę podaję odnośnik do całej historii sprawy tego pozwolenia na budowę kolejnego etapu „paru naturalistycznego” w Górkach Czechowskich, którego jednym z głównych elementów miałyby być boiska z 6-centymetrowych płyt tworzyw sztucznych wyłożonych w najbardziej atrakcyjnym biologicznie miejscu i nad nieodkrytymi i nieekshumowanymi zbiorowymi mogiłami ofiar nazizmu i komunizmu, a prowadzonych tam ze skrępowanymi drutem dłońmi i likwidowanych strzałem w tył głowy:Plik informacji

Zdrowia, pokoju i spokoju!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *