W obliczu zbrojnej agresji państw trzecich — nie dajmy się podzielić!!!Tytułowe zdjęcie to nie linia agresji Rosji na Ukrainę, a korytarze przewietrzające Lublin ze skażeń cywilnych i militarnych.


W obliczu zbrojnej agresji państw trzecich — nie dajmy się podzielić!!!

Pamiętajmy przy tym, co jeszcze mamy, by chronić się przed tym samym, a raczej jego skutkami, bo mamy to dla każdego, a nie przeciwko komuś:
„W latach 50. i 60. XX wieku wyjątkowo dbano o to, żeby miasta były przewietrzane. Wiązało się to z możliwością wybuchu wojny nuklearnej. Opad radioaktywny, który by wystąpił, miał być wywietrzony, dlatego w okresie komunistycznym zwracano na to uwagę”.

W tych konkretnych kwestiach nie chodzi tylko o Górki Czechowskie, dzięki którym jesteśmy daleko za Trójmiastem, Warszawą i Krakowem sklasyfikowanym, jako aglomeracje pośród miast UE o najgorszej jakości powietrza, gdzie zajmują ostatnie miejsca w tabeli „CleanCites”:
33. Tri-city* Poland (Gdańsk, Sopot i Gdynia)
34. Warsaw Poland
35. Krakow Poland
36. Naples Italy

Brońmy i chrońmy tego, co jeszcze pozostało, jako korytarze przewietrzające nasze miasto, dzielnice, osiedla i ulice, które mają swój również specjalny aspekt militarny i cywilizacyjny .

Nie dajmy się zastraszyć i podzielić, bo ostatnia wspólna obrona Parku Węglińskiego pokazała, jak ważne są jedność i zaangażowanie!

Ps. Dzisiaj do WSA w Lublinie wpłynęła skarga kasacyjna Rady Miasta Lublin, sporządzona przez kancelarię prawną w Warszawie, z pełnomocnictwa obecnego jeszcze prezydenta naszego miasta, od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 grudnia 2021 r., sygn. akt II SA/Lu 300/21, uchylającego ponownie zmianę SUiKZP dla Górek Czechowskich. Do sprawy wrócimy po zapoznaniu się z treścią tego pisma procesowego, co powinno nastąpić za około dwa tygodnie. Będzie z tym związana specjalna akcja medialna, o której szczegółach wkrótce poinformuję.


Serdeczności,
af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *