Czym różni się czerwończyk nieparek od czapli białej, a Lublin od Białegostoku?

Postawione w tytule pytanie o to, czym różni się czerwończyk nieparek od czapli białej, a Lublin od Białegostoku pozostanie otwartym i to pomimo, że to zależy, kogo, co i dlaczego bierzemy pod uwagę w porównaniu jednego i drugiego miasta, jako siedzib regionalnych dyrekcji ochrony środowiska!


Środowiskowo Lublin od Białegostoku różni się tym, że nad Czechówką po siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach dziko występujących i będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także wypełniającym kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia za obszary Natura 2000 – można kosić ciężkim spychaczem gąsienicowym, lub inną glebogryzarką. W okolicach Białegostoku trzeba mieć pozwolenie lokalnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na filmowanie i transmisje online z życia gatunku i obszaru niewymienionego w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska RP (obecnie Minister Klimatu i Środowiska).

Żeby nie być gołosłownym, cytuję informację dotyczącą białostockich czapli: „W czaplińcu gnieżdżą się dwa gatunki czapli – siwa oraz biała. Ta pierwsza jest pod częściową ochroną gatunkową, druga zaś, czyli czapla biała, jest objęta ochroną całkowitą. Zgodę na transmisję musi wydać właściwa regionalna dyrekcja ochrony środowiska. Pozwolenie na prowadzenie transmisji nadleśnictwo uzyskało na pięć kolejnych lat. Dopiero po skompletowaniu odpowiednich dokumentów można przejść do kolejnego etapu. – Zakup sprzętu i jego montaż, na który też musieliśmy otrzymać kolejną zgodę RDOŚ, musiał się odbyć przed powrotem ptaków z zimowisk, gdyż w przepisach zakazane jest płoszenie ptaków lub ich niepokojenie. Obawialiśmy się także reakcji czapli na nowe elementy otoczenia„. Tu jest pełna informacja

W przypadku przywołanych w tytule lubelskich czerwończyków nieparków wymienionych w cytowanym rozporządzeniu Ministra Środowiska RP możemy przeczytać, że: „Pragnę podkreślić, że nie każda szkoda w znaczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko jest szkodą w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2187). Przepisy ww. ustawy stosuje się do szkody w środowisku spowodowanej przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska stwarzającą ryzyko szkody w środowisku. Rodzaje działalności stwarzających ryzyko szkody w środowisku zostały enumeratywnie wyliczone w art. 3 ustawy szkodowej. Jest to katalog zamknięty, a odpowiedzialność w tym zakresie ma charakter obiektywny. W odniesieniu do gatunków chronionych do szkody w środowisku może dojść również na skutek innej działalności niż działalność stwarzająca ryzyko szkody w środowisku, wskazana w przytoczonym art. 3, jednak w powiązaniu z winą podmiotu korzystającego ze środowiska, przy czym aby uznać taką ingerencję za szkodę w środowisku w gatunku chronionym musi ona mieć znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tego gatunku„.

By można było właściwie ocenić zaistniałą sytuację, udostępniam nie tylko stanowisko RDOŚ w Lublinie w przedmiotowej sprawie, ale również przywołane tam wystąpienia oraz mapę z siedliskiem wskazanego gatunku, który zinwentaryzowano dokładnie tu, gdzie wskazano w zawiadomieniu, a nie gdzie odpowiadającemu się wydaje.

 Nie wiem jak Ty, ale osobiście nie zdziwię się, gdy w Górkach Czechowskich pojawią się tabliczki z wizualizacji i nie po to, by chronić występujące tam dziko gatunki, a interesy szkodników spod znaku lokalnego układu władzy i pieniądza.

Tu możecie zobaczyć rzeczoną wizualizację.

Tu zobaczycie jednego z przedstawicieli gatunku motyla czerwończyka nieparka, które rezydują w Górkach Czechowskich w Lublinie.

af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *