Stare jare jak nowe!!!

Zainspirowany konsultacjami polityków i podległych im służb specjalnych (wizyta nieumundurowanych funkcjonariuszy pionu operacyjno-rozpoznawczego Policji na sesji sejmiku województwa lubelskiego) z takimi platformami jak Facebook powziąłem chęć przekonsultowania ze sztuczną inteligencją kwestii obrony Górek Czechowskich i mieszkańców Lublina przed 3 spalarniami śmieci.

Korzystając z sugestii guru IT w Lublinie, użyłem najsprawniejszej artificial intelligence (AI), czyli sztucznej inteligencji, przy której Google, czy FB są jak poczta tradycyjna przy elektronicznej.

Inicjując konwersację z rekomendowanym AI, zapytałem o to „jak walczyć o wolne od zabudowy Górki Czechowskie i Lublin bez spalarni śmieci”.

Ku mojemu i zapewne Twojemu zdumieniu otrzymałem informację zwrotną, która jest powieleniem zawartości lektury obowiązkowej społeczników lat 80 ubiegłego wieku kolportowanej pod wymownym tytułem „Mały konspirator”.

Okazało się, że najtęższa w świecie sztuczna inteligencja powiela niemal w 100% zasady, których realizacja doprowadziła nas do zmian systemowych nie tylko w Polsce, ale całym byłym bloku wschodnim:

Aby obronić Górki Czechowskie przed zabudową i Lublin przed spalarniami śmieci, można przyjąć różne działania, takie jak:
1) Edukacja: uświadomienie sobie i innym ludziom o negatywnych skutkach zabudowy Górek Czechowskich i spalarni śmieci w mieście dla zdrowia i środowiska;
2)Organizowanie protestów: organizowanie publicznych protestów, demonstracji i pikiet przeciwko budowie spalarni;
3)Składanie skarg: składanie skarg do władz lokalnych i rządowych przeciwko budowie spalarni;
4)Podejmowanie działań prawnych: skorzystanie z pomocy prawników i organizacji pozarządowych, aby zablokować budowę spalarni;
5) Alternatywne rozwiązania: proponowanie i promowanie alternatywnych rozwiązań, takich jak pełna ochrona przed zabudową Górek Czechowskich i recykling oraz odzysk surowców znajdujących się w odpadach.

To z wyżej wymienionych względów oraz ich praktykowania powstało to swoiste wizualne zaproszenie do udziału w poniedziałkowej wokandzie WSA w Lublinie, gdzie przedmiotem kolejnego 3 posiedzenia składu orzekającego będzie przyszłość Górek Czechowskich, czyli zgodność z prawem zaplanowanej tam przez samorząd Lublina intensywnej zabudowy.

Do zobaczenia!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *