Na najbliższe Święta Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok 2023

Szacunku i respektu u pośredników w sprawowaniu władzy przez społeczeństwo, świeżego powietrza, pomyślnych wiatrów, wolnych od zabudowy Górek Czechowskich oraz innych korytarzy przewietrzających i ograniczonej do minimum emisji gazów i pyłów w otaczającej nas atmosferze bez trzech dodatkowych spalarni odpadów w Lublinie i siedmiu w regionie — na najbliższe Święta Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok 2023, Życzy Lubelski Alarm Smogowy i serwisy wspierające

Tuż po nowym roku, czyli 2 stycznia 2023 zapraszamy NGO’sy, grupy nieformalne i niezrzeszonych mieszkańców Lublina do wspólnego złożenia wniosków i uwag do zaplanowanej na 16 stycznia jawnej wokandy (godzina 10:00, Sala II, WSA w Lublinie przy ulicy ul. M.C. Skłodowskiej 40) w sprawie zmiany SUiKZP dla Górek Czechowskich. Uwagi i wnioski złożymy do uznanych przez sądy administracyjne stron postępowania, czyli wojewody lubelskiego i prezydenta naszego miasta.

Każdy pozbawiony wcześniej możliwości złożenia wniosków w ww. sprawie, czy też dostępu do informacji w postaci pism procesowych lokalnego samorządu, a w tym Fundacja Wolności, Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa Żołnierzy Wyklętych i Osób Represjonowanych, Stowarzyszenie Prawicowy Lublin, Stowarzyszenie Obrony Górek Czechowskich, Stowarzyszenie Obrońców Wąwozów ”Zimne Doły”, ROD-y, Górki Czechowskie Wietrznie Zielone, Lubelski Ruch Miejski, Forum Kultury Przestrzeni, Lubelski Alarm Smogowy i Porozumienie Obrony Lublina, Pani Maria, Pani Zofia, Pani Jolanta i każdy, kto widzi taką potrzebę.

To, czym powinniśmy się kierować, to wytycznymi Komisji Europejskiej do Petycji jednej z mieszkanek Lublina w sprawie potencjalnie szkodliwego ekologicznie przedsięwzięcia urbanistycznego w Górkach Czechowskich i jako taką uznaną za dopuszczalną przez Komisję Petycji PE, a następnie zamkniętą z rekomendacji Komisji Europejskiej.

W swoich konkluzjach Komisja Europejska wskazuje, że po zbadaniu wszystkich dostępnych informacji uznano, że wykorzystanie mechanizmów odwoławczych przewidzianych w dyrektywie OOŚ przed odpowiednimi organami krajowymi byłoby najodpowiedniejszym sposobem dochodzenia jej roszczeń w sposób zadowalający. Sama zaś Komisja Petycji stoi na stanowisku, że Komisja Europejska podjęła już odpowiednie działania, w szczególności w ramach sprawy dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w związku z dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (sprawa 2016/2046). W związku z tym 30 marca 2021 r. przyjęto nową polską ustawę OOŚ, która weszła w życie 13 maja 2021 r., i daje organizacjom pozarządowym (NGO) i zainteresowanym stronom dodatkowe możliwości odwoływania się od przedsięwzięć, w tym wnioskowania o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej w trybie odwołania administracyjnego oraz wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych w odniesieniu do decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę w trybie kontroli sądowej. „Jeśli jest Pani zdania, że oceny nie przeprowadzono w sposób prawidłowy, ma Pani możliwość zwrócenia się do sądów krajowych, które są odpowiedzialne za zapewnienie, że prawo Unii jest stosowane”.

Proszę przy tym pamiętać, że indywidualne wnioski NGO’sów, grup nieformalnych i niezrzeszonych mieszkańców naszego miasta powinny być składane za potwierdzeniem odbioru, co po pierwsze pozwoli kontrolować ich dalszy los, a po wtóre rozliczyć pośredników w sprawowaniu władzy przez społeczeństwo z czynów, a nie deklaracji.

Lubelski Alarm Smogowy i Porozumienie Lublina złoży komplementarne uwagi do uzasadnienia NSA w sprawie uchylenia werdyktu WSA w Lublinie uznającego za niezgodną z prawem zmianę SUiKZP dla Górek Czechowskich.

Polecam przy okazji słów kilka o zakończeniu druku i kolportażu papierowej wersji tygodnika Nowy Tydzień w Lublinie i Świdniku. „Kasacja rozstrzygnięta po myśli Ratusza i dewelopera WSA swoje, NSA swoje – a Górki?”
oraz
„Rzecz o jedenastogłowym smoku w Wyżynie Lubelskiej. Na razie głowa jest jedna. Reszta głów w planie”


Do zobaczenia!
af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *