Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości

Zacytowana w tytule jedna z maksym Marszałka Józefa Piłsudskiego jest wyrazem szczególnego szacunku dla zwykłych obywateli, którym należy się prawda i bieżące informacje, co najmniej na równi z politykami i ich namiestnikami na urzędzie oraz lokalnemu układowi władzy i pieniądza.

Nadmienić wypada, że starym sposobem próbowano nałożyć społecznikom kaganiec i ograniczyć podstawowe prawo do pozyskiwania i kolportowania informacji. Znamienne, że to samo nie tylko wobec mojej osoby próbowali czynić inni prokuratorzy i funkcjonariusze innego systemu politycznego.

Tym samym rekomenduję każdemu z czytelników dalsze rozpowszechnianie poniższego materiału, co będzie w pełni zgodne z art. 54 Konstytucji RP, który mówi, że:
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Kolportujmy więc dalej informację, że w dniach 07-09.11.2022 prowadzone były kolejne poszukiwania IPN w Górkach Czechowskich w Lublinie.

W pobliżu mogiły sanitariuszki i żołnierza Legionów Polskich z 1916 roku odnaleziono co najmniej dwa ludzkie szkielety.

Kolejne szkielety i szczątki muszą czekać do następnych prac poszukiwawczych.

Dlaczego w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości czytasz o tym tu, a nie na stronie IPN, w głównym wydaniu Wiadomości TVP, czy lokalnym dzienniku?

Takie są właśnie oblicza niepodległej Polski i Lublina A.D. 2022 roku!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *