Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal?!

Tytułowa maksyma znalazła odzwierciedlenie w planowanym z udziałem mieszkańców Czechowa Południowego i władz miasta spaceru po lubelskich dzielnicach w ramach „Planu dla Dzielnic”, bo nastąpiła istotna zmiana trasy.

Pierwotna trasa miała rozpocząć się od ulicy Północnej w zabudowanym klinie strefy Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh), poprzez zdegradowany zespół boisk w okolicach ulicy Feliksa Nowowiejskiego, sfinansowanych z Budżetu Obywatelskiego, poprzez ulicę Młodej Polski — Górską do miejsca ostatnich odkryć IPN w Górkach Czechowskich.

Pominięcie narzuconej przez władze naszego miasta w trasie spaceru miejsc zdegradowanych oraz ustalenie czasu wejścia w Górki Czechowskie po zapadnięciu zmroku powoduje, że tym bardziej powinniśmy tam być i korzystając ze zdobyczy techniki zobaczyć to, co chcieliby ukryć pośrednicy w sprawowaniu władzy przez społeczeństwo.

Zainstalujmy w naszych telefonach którąś z aplikacji noktowizyjnych, by zmierzch nie przysłonił nam obrazu szkód w środowisku i krajobrazie spowodowanych działaniami związanymi z urządzaniem zaplecza społecznego dla zaplanowanej intensywnej zabudowy wierzchowin Górek Czechowskich oraz widoku jednego z miejsc, gdzie znaleziono szczątki ofiar zbrodni komunistycznych dokonanych w tej części naszego miasta.

Spotkajmy się razem w najbliższy wtorek 20 września 2022 roku o godzinie 19:00 przy wejściu w Górki Czechowskie od ulicy Koncertowej 4 (Komisariat V Policji, LIDL), by wyrazić swoją troskę o stan środowiska naturalnego nie tylko tej części Lublina oraz uczcić pamięć mordowanych i spoczywających tam ofiar systemów totalitarnych.

Pełna trasa spaceru mieszkańców i władz miasta w Czechowie Południowym dostępna jest w tym odnośniku.

Zamieszczona przeze mnie tytułowa fotografia obrazuje obszar byłej strzelnicy wojskowej widziany przez noktowizor. Gdybyśmy użyli kamery termowizyjnej, to dałoby się bez większego problemu dostrzec przedstawicieli czerwończyka nieparka, którego obecność kwalifikuje te tereny do ochrony programem sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej Natura 2000.

Zawieszenie w NSA do 24.11.2022 rozpatrzenia skargi kasacyjnej Gminy Miasta Lublin na orzeczenie WSA uchylające zmianę SUiKZP przestrzennego dla Górek Czechowskich nie zwalnia nas od dalszej troski o tę lubelską śródmiejską enklawę różnorodności biologicznej, naturalnego klimatyzatora, filtra antysmogowego, obszaru retencji wód opadowych i miejsca pamięci narodowej.

Do zobaczenia!

af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *