Oto mamy dziś nowy kalendarz, a w nim dzień taki sam, nie inny, znowu będzie do roboty wypędzać sekundy, minuty, godziny…

Poniżej przekazuję życzenia noworoczne, a pod nimi zaproszenie do wspólnej akcji obrony Górek Czechowskich i innych miejsc jeszcze zielonych w Lublinie,  bo jeżeli nie obronimy tej enklawy różnorodności biologicznej, naturalnego rezerwuaru wód opadowych, filtra antysmogowego i klimatyzatora, to nie uchronimy w Lublinie nic w sposób trwały.

Oto mamy dziś nowy kalendarz, a w nim dzień taki sam, nie inny, znowu będzie do roboty wypędzać sekundy, minuty, godziny…
A nam głowy wyżej znad ziemi, a nam tęcze na łukach rzęs — aż się wszystko jak w baśni odmieni, aż się radość odnajdzie i sens!
Czego mieszkańcom Polski, Europy i świata w Nowym Roku 2023 życzą bliżsi i dalsi sąsiedzi Górek Czechowskich w Lublinie!

Po długich dyskusjach, gdzie padały argumenty zdrowotne, czasowe oraz natury estetycznej doszliśmy do wniosku (szeroki front obrońców Górek Czechowskich Wietrznie Zielonych), że nasze wnioski do WSA w Lublinie w sprawie zmiany SUiKZP dla tej części miasta przekażemy nie osobiście, a w formie elektronicznej przez uznane w sprawie strony, czyli Wojewodę Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin.

Wcześniej składane wnioski i dowody w formie dokumentów, a pochodzące od organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sygnalistów, „amicus curiae”, byłych działaczy opozycji antykomunistycznej i ruchów niepodległościowych, przyrodników i społeczników oraz sąsiadów są nadal aktualne i znajdują się w aktach sprawy, więc wystarczy, że zostaną dopuszczone, by tym samym wypełniona została Konstytucyjna i Wspólnotowa zasada subsydiarności.

Kolejna wokand w sprawie Górek Czechowskich ustalona została przez WSA w Lublinie na godzinę 10:00 w dniu 16 stycznia 2023 roku, co oznacza, że poniższe czynności należy wykonać niezwłocznie i najlepiej w najbliższy poniedziałek, 2 stycznia 2023 roku. Chcesz się przyłączyć? Pobierz poniższy plik (zakładka plik/pobierz): Tu kliknij

Przeczytaj, zmień i (lub) uzupełnij treść, wstaw swoje dane oraz podpis i prześlij do uznanych w sprawie stron, czyli Wojewody Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin przez ePUAP lub na adresy e-mail: wojewoda@lublin.uw.gov.pl; prezydent@lublin.eu;

Pamiętaj przy tym, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych:
„Podanie do powszechnej wiadomości adresu poczty elektronicznej przez organ należy traktować jako jego zobowiązanie, że wiadomości wysłane na ten adres będą odbierane. Jednostka ma prawo działać w zaufaniu do władzy publicznej i oczekiwać, że skoro organ podaje do publicznej wiadomości adres swojej poczty elektronicznej, to będzie odbierał listy skierowane na ten adres (w tym także trafiające do „skrzynki SPAM” lub katalogu innego niż priorytetowe)”.

Jeżeli chcecie propagować dalej tę akcję, to możecie używać tego odnośnika

Do Siego Roku 2023!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *