Jak ze smogiem radzą sobie mieszkańcy Lublina

Nie czekając na powrót mocniejszych wiatrów, czy też wymierne działania samorządowców, które w znaczny sposób ograniczyłyby emisję zanieczyszczeń do powierza otaczającego Lublin – mieszkańcy we własnym zakresie podejmują różne inicjatywy. Jedną z takich inicjatyw są apele do sąsiadów, by nie wpuszczali złego powietrza do klatek schodowych w wielorodzinnych blokach mieszkalnych.

W kolejną i następującą po sobie 3. dobę z przekroczeniem 24h norm poziomu pyłów zawieszonych PM10, który to stan jest przemilczany przez samorząd i mainstreamowe media – postanowiłem upublicznić jedną z oddolnych inicjatyw sąsiedzkich, która zmierza do ograniczenia ekspozycji wszystkich jeszcze żyjących na skutki zanieczyszczenia powietrza w Lublinie.

Tą lokalną antysmogową inicjatywą sąsiedzką jest apel rozwieszony w jednej z klatek schodowych wielorodzinnego bloku jednego z największych lubelskich osiedli mieszkaniowych.

Ktoś z sąsiadów zaapelował do pozostałych, by ci, którzy umiłowali sobie wietrzenie wspólnej przestrzeni – przed kolejnym otwarciem okien sprawdzili stan powietrza w Lublinie.

Stwierdzając, że w ostatnich dniach stan powietrza w Lublinie jest zły i bardzo zły! Sąsiedzi zatroskani zdrowiem i życiem własnym oraz innych – zadają swoim sąsiadom retoryczne pytanie – Więc po co wpuszczać do naszych mieszkań SMOG?

Doceniając determinację i zaangażowanie sąsiedzkie przypomnieć należy, że w określonych warunkach – powietrze wewnętrzne może być bardziej zanieczyszczone od zewnętrznego, co potwierdziły miedzy innymi pomiary poziomu pyłów zawieszonych wykonane w miejscach użyteczności publicznej przez pracowników naukowych i studentów Politechniki Lubelskiej.

Biorąc również poprawkę na dane zawarte w raporcie Greenpeace i Fundacji #13 – otoczenie wszystkich publicznych przedszkoli w Lublinie nie spełnia zaleceń WHO dotyczących czystości powietrza. Od siebie tylko dodam, że dotyczy to również żłobków, szkół, przychodni i szpitali – tych niepublicznych również.

Nie czekając na powrót do Lublina północno-zachodnich wiatrów, które najlepiej chronią wszystkich mieszkańców przed smogiem – kolejny raz przedstawiamy elementarz antysmogowy:

1. Jeżeli jesteś właścicielem kotła lub pieca niższej klasy niż 5, to natychmiast wypełnij ten wniosek i złóż niezwłocznie za potwierdzeniem odbioru w dowolnym BOM Urzędu Miasta Lublin. Do czasu realizacji złożonego przez siebie wniosku nie pal byle czym i byle jak. Ogranicz również do minimum palenie w kominku – chyba, że jest on bio, to możesz przed niego zaprosić również sąsiadów.

2. Jeżeli jesteś sąsiadem „kopciucha”, to zanim zadzwonisz do Eko-Patrolu Straży Miejskiej pomyśl, że to samo mogłoby dotyczyć Ciebie, a więc poleć właścicielowi uciążliwości bytowych realizację zalecenia pierwszego.

3. Mów głośno i informuj innych o zgubnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie.

4. Informuj wszystkich bez wyjątku o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Lublinie i okolicach.

5. Kolportuj wszędzie gdzie możesz informacje o skutkach społeczno – ekonomicznych ekspozycji mieszkańców aglomeracji lubelskiej na same tylko pyły zawieszone PM2,5.

6. Wymień w odkurzaczu wszystkie filtry na stosowny zestaw „HEPA” i powtarzaj tę czynność co najmniej dwa raz do roku (sezonowo). Korzystaj z odkurzacza co najmniej raz dziennie. Możesz również korzystać z iRobota, który zrobi wszystko sam – poza oczyszczeniem siebie samego. Być może zdziwisz się jak zanieczyszczone jest środowisko, w którym przebywamy.

7. Jeżeli współdzielisz miejsce zamieszkania z dziećmi do lat 5 i osobami w wieku powyżej 65 roku życia, to zakup odpowiedni dla powierzchni bytowej oczyszczacz powietrza z pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10. Jeżeli jesteś singlem, to pomyśl o najbliższej rodzinie oraz dalszych krewnych.

8. Kontroluj osobiście poziom zanieczyszczenia powietrza i w przypadku alertu ogranicz do minimum przebywanie w otwartej przestrzeni. Jeżeli musisz przebywać na zewnątrz, to czyń to w masce antysmogowej.

9. Ogranicz do minimum korzystanie ze środków komunikacji indywidualnej (nie licząc dwuśladów). Jeżeli musisz korzystać z indywidualnych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, to ograniczaj do niezbędnego minimum jego pracę na obrotach jałowych.

10. Zaglądaj tu czasami, by mieć większą świadomość rzeczy i mniejszy poziom ignorancji.

Dobrego powietrza!

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *