Jak ze smogiem radzą sobie mieszkańcy Lublina

Nie czekając na powrót mocniejszych wiatrów, czy też wymierne działania samorządowców, które w znaczny sposób ograniczyłyby emisję zanieczyszczeń do powierza otaczającego Lublin – mieszkańcy we własnym zakresie podejmują różne inicjatywy. Jedną z takich inicjatyw są apele do sąsiadów, by nie wpuszczali złego powietrza do klatek schodowych w wielorodzinnych blokach mieszkalnych.

W kolejną i następującą po sobie 3. dobę z przekroczeniem 24h norm poziomu pyłów zawieszonych PM10, który to stan jest przemilczany przez samorząd i mainstreamowe media – postanowiłem upublicznić jedną z oddolnych inicjatyw sąsiedzkich, która zmierza do ograniczenia ekspozycji wszystkich jeszcze żyjących na skutki zanieczyszczenia powietrza w Lublinie.

Tą lokalną antysmogową inicjatywą sąsiedzką jest apel rozwieszony w jednej z klatek schodowych wielorodzinnego bloku jednego z największych lubelskich osiedli mieszkaniowych.

Ktoś z sąsiadów zaapelował do pozostałych, by ci, którzy umiłowali sobie wietrzenie wspólnej przestrzeni – przed kolejnym otwarciem okien sprawdzili stan powietrza w Lublinie.

Stwierdzając, że w ostatnich dniach stan powietrza w Lublinie jest zły i bardzo zły! Sąsiedzi zatroskani zdrowiem i życiem własnym oraz innych – zadają swoim sąsiadom retoryczne pytanie – Więc po co wpuszczać do naszych mieszkań SMOG?

Doceniając determinację i zaangażowanie sąsiedzkie przypomnieć należy, że w określonych warunkach – powietrze wewnętrzne może być bardziej zanieczyszczone od zewnętrznego, co potwierdziły miedzy innymi pomiary poziomu pyłów zawieszonych wykonane w miejscach użyteczności publicznej przez pracowników naukowych i studentów Politechniki Lubelskiej.

Biorąc również poprawkę na dane zawarte w raporcie Greenpeace i Fundacji #13 – otoczenie wszystkich publicznych przedszkoli w Lublinie nie spełnia zaleceń WHO dotyczących czystości powietrza. Od siebie tylko dodam, że dotyczy to również żłobków, szkół, przychodni i szpitali – tych niepublicznych również.

Nie czekając na powrót do Lublina północno-zachodnich wiatrów, które najlepiej chronią wszystkich mieszkańców przed smogiem – kolejny raz przedstawiamy elementarz antysmogowy:

1. Jeżeli jesteś właścicielem kotła lub pieca niższej klasy niż 5, to natychmiast wypełnij ten wniosek i złóż niezwłocznie za potwierdzeniem odbioru w dowolnym BOM Urzędu Miasta Lublin. Do czasu realizacji złożonego przez siebie wniosku nie pal byle czym i byle jak. Ogranicz również do minimum palenie w kominku – chyba, że jest on bio, to możesz przed niego zaprosić również sąsiadów.

2. Jeżeli jesteś sąsiadem „kopciucha”, to zanim zadzwonisz do Eko-Patrolu Straży Miejskiej pomyśl, że to samo mogłoby dotyczyć Ciebie, a więc poleć właścicielowi uciążliwości bytowych realizację zalecenia pierwszego.

3. Mów głośno i informuj innych o zgubnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie.

4. Informuj wszystkich bez wyjątku o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Lublinie i okolicach.

5. Kolportuj wszędzie gdzie możesz informacje o skutkach społeczno – ekonomicznych ekspozycji mieszkańców aglomeracji lubelskiej na same tylko pyły zawieszone PM2,5.

6. Wymień w odkurzaczu wszystkie filtry na stosowny zestaw „HEPA” i powtarzaj tę czynność co najmniej dwa raz do roku (sezonowo). Korzystaj z odkurzacza co najmniej raz dziennie. Możesz również korzystać z iRobota, który zrobi wszystko sam – poza oczyszczeniem siebie samego. Być może zdziwisz się jak zanieczyszczone jest środowisko, w którym przebywamy.

7. Jeżeli współdzielisz miejsce zamieszkania z dziećmi do lat 5 i osobami w wieku powyżej 65 roku życia, to zakup odpowiedni dla powierzchni bytowej oczyszczacz powietrza z pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10. Jeżeli jesteś singlem, to pomyśl o najbliższej rodzinie oraz dalszych krewnych.

8. Kontroluj osobiście poziom zanieczyszczenia powietrza i w przypadku alertu ogranicz do minimum przebywanie w otwartej przestrzeni. Jeżeli musisz przebywać na zewnątrz, to czyń to w masce antysmogowej.

9. Ogranicz do minimum korzystanie ze środków komunikacji indywidualnej (nie licząc dwuśladów). Jeżeli musisz korzystać z indywidualnych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, to ograniczaj do niezbędnego minimum jego pracę na obrotach jałowych.

10. Zaglądaj tu czasami, by mieć większą świadomość rzeczy i mniejszy poziom ignorancji.

Dobrego powietrza!

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy