Smog powraca i „panel obywatelski”, czyli ława przysięgłych po lubelsku

Zbliża się, a w zasadzie trwa kolejna kumulacja zanieczyszczeń powietrza, które mogą prowadzić do smogu, a tymczasem samorząd Lublina czeka na „panel obywatelski”, czyli ławę przysięgłych po lubelsku, bo sam nie wie jak poprawić jakość powietrza.

Coraz głośniej w Lublinie o najnowszej inicjatywie obecnego jeszcze prezydenta, o nazwie „panel obywatelski”. Ta nowa formuła partycypacji społecznej ma się wypowiedzieć w temacie smogu. Pierwszy w Lublinie panel odpowie na pytanie: Co zrobić aby oddychać czystym powietrzem w Lublinie?

Korzystając z doświadczeń innych miast naszego kraju i UE oraz wyników pracy ekspertów opracowujących Programy Ochrony Powietrza dla aglomeracji lubelskiej – najrzetelniej jak to możliwe wyrażę swoją opinię w temacie „panelu obywatelskiego”, który pod koniec aktualnego sezonu grzewczego – miałby zdecydować o dalszych działaniach samorządu Lublina w walce ze smogiem.

W czym rzecz?
Rzecz w tym, że od 2010 roku, praktycznie przez kolejne 6 lat, w Lublinie przekraczana jest roczna norma poziomu pyłów zawieszonych PM10.

Nadal główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Lublinie jest niska („kopciuchy”) punktowa (ciepłownie) i liniowa emisja (transport drogowy) oraz zła urbanizacja powodująca obniżenie prędkości wiatru lub wręcz zatrzymanie przewietrzania miasta.

Podkreślić przy tym należy, że piszemy o normach poziomu zanieczyszczenia powietrza, które w Polsce są niemal 12 razy wyższe niż rekomenduje i dopuszcza (nie max. 35, a tylko 3 dni w roku) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Warto również pamiętać, że według aktualnej wiedzy naukowej nie ma bezpiecznych dla zdrowia stężeń pyłów zawieszonych.

Czy lokalny samorząd jest skuteczny w walce ze smogiem
Działania podejmowane do tej pory przez Miasto Lublin w dziedzinie ochrony powietrza i klimatu są niezadowalające. Powietrze znajdujące się w otoczeniu wszystkim miejskich żłobków, przedszkoli, szkół i przychodni zdrowia nie spełnia norm naznaczonych przez WHO – dotyczy to również wszystkich szpitali w Lublinie. Inicjatywa społeczna o wyposażeniu w oczyszczacze powietrza wszystkich w/w miejsc będących w zarządzie i administracji miasta pozostaje nadal bez odzewu.

Jakie działania powinny być podjęte w Lublinie w walce ze smogiem
Priorytetowymi działaniami samorządu Lublina powinno być przyspieszenie i intensyfikacja działań umożliwiających wymianę „kopciuchów” na bardziej ekologiczne źródła ciepła w domach jednorodzinnych i firmach oraz szersze ich włączanie w miejskie ciepło systemowe.

W sposób zdecydowany należy bronić i chronić przed niszczeniem i zabudową korytarze przewietrzające i inne tereny zielone oraz drzewostan miejski.

Cały obszar Górek Czechowskich powinien zostać uznany za teren rezerwatu i nie podlegać jakiejkolwiek zabudowie kubaturowej. Zwiększeniu powinien podlegać poziom obowiązkowej ilości terenów biologicznie czynnych w ramach zapisów MPZP (plany miejscowe) i WZ (warunki zabudowy).

W centrum i na obrzeżach powinien zostać niezwłocznie dostrojony system sterowania ruchem (zielona fala), za który zapłacono z publicznych środków ponad 30 milionów, a który nadal nie działa zgodnie z wcześniejszymi założeniami projektowymi.

Czego możemy spodziewać się po smogowym „panelu obywatelskim” w Lublinie
Jedyną nadzieją płynącą z zapowiedzi antysmogowego „panelu obywatelskiego” jest przyznanie się przez władze Lublina do problemu złego stanu aerosanitarnego naszego miasta.

Poprzez publiczne mówienie o smogu zwiększy się świadomość społeczna związana z wpływem zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, życie i sytuację ekonomiczną mieszkańców.

Przeznaczenie na gadanie o smogu 80% rocznej kwoty środków finansowych zaplanowanych na wymianę „kopciuchów” jest nieporozumieniem, bo sytuacja naszego miasta została zdiagnozowana przez niezależnych ekspertów opracowujących aktualizację Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji lubelskiej. W tym strategicznym dokumencie uchwalonym przez Sejmik Województwa Lubelskiego pod koniec ubiegłego roku – wskazano narzędzia, sposoby i środki do przywrócenia właściwej jakości powietrza w naszym mieście (w większości w ogóle nie wykorzystane i praktycznie nierealizowane).

Decyzja o organizacji „panelu obywatelskiego” jest tym bardziej niezrozumiała, że jak dotychczas – organ stanowiący i wykonawczy Gminy Lublin pozostawiał bez odpowiedzi kierowane do niego apele, wnioski, postulaty i petycje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i pojedynczych mieszkańców w sprawie poprawy stanu aerosanitarnego naszego miasta.

Cóż więc powinni robić mieszkańcy Lublina?
Korzystając z porad ekspertów – każdy z nas powinien robić swoje!
1. Jeżeli jesteś właścicielem kotła lub pieca niższej klasy niż 5, to natychmiast wypełnij ten wniosek i złóż niezwłocznie za potwierdzeniem odbioru w dowolnym BOM Urzędu Miasta Lublin. Do czasu realizacji złożonego przez siebie wniosku nie pal byle czym i byle jak. Ogranicz również do minimum palenie w kominku – chyba, że jest on bio, to możesz przed niego zaprosić również sąsiadów.

2. Jeżeli jesteś sąsiadem „kopciucha”, to zanim zadzwonisz do Eko-Patrolu Straży Miejskiej pomyśl, że to samo mogłoby dotyczyć Ciebie, a więc poleć właścicielowi uciążliwości bytowych realizację zalecenia pierwszego.

3. Mów głośno i informuj innych o zgubnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie.

4. Informuj wszystkich bez wyjątku o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Lublinie i okolicach.

5. Kolportuj wszędzie gdzie możesz informacje o skutkach społeczno – ekonomicznych ekspozycji mieszkańców aglomeracji lubelskiej na same tylko pyły zawieszone PM2,5.

6. Wymień w odkurzaczu wszystkie filtry na stosowny zestaw „HEPA” i powtarzaj tę czynność co najmniej dwa raz do roku (sezonowo). Korzystaj z odkurzacza co najmniej raz dziennie. Możesz również korzystać z iRobota, który zrobi wszystko sam – poza oczyszczeniem siebie samego. Być może zdziwisz się jak zanieczyszczone jest środowisko, w którym przebywamy.

7. Jeżeli współdzielisz miejsce zamieszkania z dziećmi do lat 5 i osobami w wieku powyżej 65 roku życia, to zakup odpowiedni dla powierzchni bytowej oczyszczacz powietrza z pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10. Jeżeli jesteś singlem, to pomyśl o najbliższej rodzinie oraz dalszych krewnych.

8. Kontroluj osobiście poziom zanieczyszczenia powietrza i w przypadku alertu ogranicz do minimum przebywanie w otwartej przestrzeni. Jeżeli musisz przebywać na zewnątrz, to czyń to w masce antysmogowej.

9. Ogranicz do minimum korzystanie ze środków komunikacji indywidualnej (nie licząc dwuśladów). Jeżeli musisz korzystać z indywidualnych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, to ograniczaj do niezbędnego minimum jego pracę na obrotach jałowych.

10. Zaglądaj tu czasami, by mieć większą świadomość rzeczy i mniejszy poziom ignorancji.

Dobrego powietrza!

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *