Zła jakość powietrza jest w Lublinie przyczyną ponad 370 zgonów rocznie!


Ze względu na upływający w najbliższy poniedziałek (23.03.20) termin zgłaszania uwag do projektu aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji lubelskiej — podaję odnośnik do opracowania związanego z możliwym wpływem pyłów zawieszonych PM2,5 na śmiertelność osób zakażonych koronawirusem (COVID-19)

Przypominając, że bez koronawirusa (COVID-19) w Lublinie z powodu poziomu pyłów zawieszonych PM2,5 dochodzi do ponad 370 przedwczesnych zgonów rocznie — proszę o wysyłanie uwag do aktualizacji Programu Ochrony Powietrza (POP) dla aglomeracji i strefy lubelskiej.

W związku z pierwszymi przypadkami obecności koronawirusa w naszym regionie — odwołane zostały spotkania konsultacyjne planowane na 12 marca 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, a dotyczące aktualizacji programów ochrony powietrza (POP).

Ewentualny nowy termin i forma konferencji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

Na wszelki wypadek sugeruję przesłać uwagi w podanym wcześniej terminie, czyli do dnia 23 marca br.:
* w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
* za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: dszn@lubelskie.pl;
* ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia do wglądu projektu uchwały;

Sugerowana treść uwag to:
1. Zapis o treści „zakaz lokalizowania zabudowy w dolinach, suchych dolinach, wąwozach oraz innych obszarach stanowiących główne korytarze przewietrzania miasta,” poszerzyć o „w sposób szczególny dotyczy to wolnego od zabudowy obszaru Górek Czechowskich”.
2. Zaprzestać życzeniowego charakteru POP poprzez zastąpienie „zaleca” na „nakazuje” i „zakazuje” .

Uzasadnienie:
W ubiegłym 2019 roku średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w strefie Aglomeracja Lubelska pyłami zawieszonymi PM2,5 wygenerował koszty zewnętrzne na poziomie około 135 059 pracowniczych dni chorobowych, 374 przedwczesnych zgonów oraz 2,6 mld złotych strat finansowych. W roku bazowym dla aktualizacji POP koszty zewnętrzne były wyższe od ww., co w jakiejś mierze tłumaczyć może pominięcie ich w projekcie przedstawionym do konsultacji społecznych.

Pakiet uwag LAS/POL

Przy okazji polecam tematyczny materiał TVP Lublin oraz informację dla Prokuratury Rejonowej w Lublinie.

Dziękuję,

Pozdrawiam,
af


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *