Blaszane płoty TBV Investment grodził w Górkach Czechowskich

Parafrazując Trubadurów — powinniśmy zaśpiewać, że TBV Investment czynił tak, jak w temacie tego wpisu, by prezydent Lublina miał powód do skargi kasacyjnej, na uchylający zmianę SUiKZP dla Górek Czechowskich, wyrok WSA w Lublinie.

Tym razem śpiewu jednak nie będzie, bo skutki takich działań poza aspektem czysto przyrodniczym mogą nieść za sobą niewyobrażalną katastrofę epidemiologiczną .

Zacząć trzeba od tego, że pełne ogrodzenie z blachy falistej spowodowało na tyle znaczne ograniczenie prędkości wiatru, że wykładniczo wzrosło zanieczyszczenie powietrza w osiedlach Czechowa Południowego, w którym znajduje się jedna ze stacji niezależnego opomiarowania poziomu pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 oraz PM10.

Z dnia na dzień grodzenia największego obszaru terenów zielonych i korytarzy napowietrzających w centrum niemal 340 tysięcznej aglomeracji — poziom smogu wzrósł o tysiące procent.

Sytuacja w mieście, regionie i kraju powoduje, że tym razem ograniczymy się do suchych danych, by nie ułatwiać ich dezawuowania, bo ile można kopać się z koniem… systemowym, co ma moc wyłączenia stacji pomiarowych akredytowanych przez agendy rządowe.

Znajdujące się w odnośnikach zrzuty poziomu zanieczyszczenia powietrza w sąsiedztwie Górek Czechowskich wykonane po wygrodzeniu ich płotami z blachy falistej wystarczy zestawić z danymi pochodzącymi sprzed tej zbrodniczej działalności, by mieć świadomość, jaki może mieć to wpływ na ewentualną epidemię w Lublinie koronawirusa SARS-CoV-2, który w sposób szczególny dotyka osoby w podeszłym wieku ze schorzeniami układów oddechowych, które stymuluje zanieczyszczenie powietrza.

Blaszane płoty TBV Investment grodził…

af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *