Smog w Lublinie niejedno ma imię – Smog w Lublinie niejedno ma imię – Sesje nadzwyczajne Rady Miasta Lublin

Petycja w sprawie zdrowia i życia mieszkańców nie może być rozpatrzona, bo nie zawiera adresu siedziby grupy… nieformalnej, a jedynie jej koordynatora.

W przypadku Rady Miasta Lublin w Petycji w sprawie najcenniejszego daru w postaci zdrowia i życia zabrakło w zasadzie nie tylko adresu ale i listy … proskrypcyjnej. Prezydent Lublina i radni klubu PiS występują z równoległymi wnioskami o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie zwolnienia uczniów z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej, a nie czynią tego w sprawie bardzo złego stanu powietrza w Lublinie.

ZTM jako operatorowi komunikacji miejskiej w Lublinie zabrakło w roku ubiegłym ponad 86 milionów złotych na pełne pokrycie kosztów działalności. Lublin „awansował” na 350 pozycję w danych statystycznych dochodów gmin miejskich na jednego mieszkańca, a WIOŚ kolejny raz ogłosił przekroczenie w Lublinie norm dobowych zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10.

Na tych dwóch najbliższych nadzwyczajnych sesjach Rady Miasta Lublin zobaczymy, który smok jak ma na imię…

Transmisja online