Smog truje polskie dzieci… również w przedszkolach Lublina

Autorzy przygotowanego przez Greenpeace i Fundację #13 raportu „Polskie Przedszkola w Smogu” alarmują, że ponad 62 proc. przedszkoli w naszym kraju znajduje się na terenach o jakości powietrza nie spełniającej obowiązujących w Polsce norm, a przekroczenia norm określonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) występują praktycznie w otoczeniu wszystkich przedszkoli.

Informacje zawarte w cytowanym wyżej raporcie dotyczą również Lublina i regionu. Jako uzupełnienie niech posłuży wykaz placówek przedszkolnych w naszym mieście, które zostały skatalogowane w ramach raportu Greenpeace i Fundacji #13.  Kliknięcie na nazwę placówki przeniesie Państwa do danych o poziomie zanieczyszczenia powietrza w miejscu ich lokalizacji.

Proszę pamiętać, że metodologia badań oparta została nie na pomiarach rzeczywistych w konkretnych miejscach, a na modelowaniu dyspersji zanieczyszczeń w formie map cyfrowych, co oznacza, że faktyczny poziom zanieczyszczenie powietrza w okolicach konkretnej placówki może być zdecydowanie wyższy. W warunkach Lublina powietrze w otoczeniu wszystkich przedszkoli publicznych i prywatnych znajdujących się w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej nie spełnia norm jakości Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W imieniu własnym i Lubelskiego Alarmu Smogowego rekomenduję szeroki kolportaż tych informacji z sugestią, by rodzice dzieci w wieku przedszkolnym wysyłali do radnych i prezydenta Lublina podane wyżej dane, które uzupełniają raport „Polskie Przedszkola w Smogu” przygotowany z inicjatywy Greenpeace i Fundację #13.

Proszę przy tym pamiętać, że LAS wielokrotnie występował do komisji problemowych, Rady i prezydenta Miasta o wyposażenie wszystkich placówek przedszkolnych w naszym mieście w filtry antysmogowe (oczyszczacze powietrza z pyłów zawieszonych). Również wielokrotnie głosami radnych PO i „Wspólny Lublin” odbierano koordynatorowi Lubelskiego Alarmu Smogowego prawo do wypowiedzi na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych Rady Miasta Lublin, a klub radnych PiS nie uwzględnił prośby nie tylko LAS, o zwołanie sesji nadzwyczajnej poświęconej złemu stanowi aerosanitarnemu naszego miasta.

Kontakty do wszystkich radnych i prezydenta znajdziecie Państwo na stronach BIP Urzędu Miasta Lublin

Andrzej Filipowicz
LAS/POL

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *