Proste pytania, trudne odpowiedzi i merytoryczne komentarze LAS

Losowo wybrana grupa 61. uczestników antysmogowego panelu obywatelskiego doprowadziła do obalenia paradygmatów, na które za pośrednictwem urzędników, samorządowców, ekspertów, mediów, właściciela obszaru Górek Czechowskich i jego zauszników — eksponowani byli mieszkańcy Lublina.
Kolejny raz z odmętów dezinformacji wypłynęła prawda, która nie powinna przerażać, a wyzwalać obywatelskie inicjatywy do życia zgodnie z Dekalogiem, pisanymi i niepisanymi zasadami jawności, transparentności, prawdy, partycypacji oraz w symbiozie z otaczającym nas światem.Odpowiedzialność antysmogowych lubelskich panelistów spowodowała, że Wydziałowi Planowania Urzędu Miasta Lublin postawione zostały proste pytania związane z formalnym stanem zagospodarowania przestrzennego obszaru Górek Czechowskich, który w projekcie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Lublina — zaplanowano do zabudowy wielorodzinnej.

Zakres prostych pytań panelistów był tak obszerny i szczegółowy, a odpowiedzi Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin tak sprzeczne z paradygmatami lansowanymi przez ponad dwa lata przez największe lokalne autorytety z dziedziny architektury, środowiska, samorządności oraz właściciela obszaru Górek Czechowskich i jego komercyjnych i niekomercyjnych zauszników, że warto zapoznać się dokładnie z pełnym zapisem pytań, odpowiedzi i komentarzy Lubelskiego Alarmu Smogowego.

Fakt, że fali instytucjonalnej i medialnej dezinformacji, a wręcz cenzury na temat roli Górek Czechowskich w ekosystemie miasta oraz ich wpływie na stan aerosanitarny Lublina towarzyszy autorytarne odbieranie prawa do głosu społecznikom i zwykłym mieszkańcom, może świadczyć o tym, że mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją, która ma na celu realizację za wszelką cenę interesu niewielu kosztem całej lokalnej społeczności.

Znamienne w tym wszystkim jest, że totalitarne metody działania mają miejsce nie tylko na forum jednego z organów pomocniczych samorządu, którym jest Rada Dzielnicy Czechów Południowy, ale i klubie miejskich radnych PO, którego przewodniczący nie dopuścił do głosu społecznika, a zarazem jednego z mieszkańców okręgu wyborczego, w którym uzyskał mandat radnego Miasta Lublin. Gdyby obie sytuacje miały miejsce w siedzibach partii politycznych, a nie na terenie obiektów utrzymywanych ze środków publicznych, to można byłoby powiedzieć, że taki mamy w kraju antydemokratyczny klimat, w którym ludzie związani z PO zachowują się nieporównywalnie gorzej od krytykowanego przez nich PiS.

Instytucjonalnej i podmiotowej nadinterpretacji prawnych i formalnych możliwości zagospodarowania obszaru byłego poligonu na Czechowie towarzyszyły i towarzyszą nadal próby ukrycia dokumentów źródłowych oraz ich deprecjonowanie, czy wręcz pomijanie i to w sytuacji, w której powinny stanowić podstawy do opracowania projektu nowego SUiKZP Lublina.

Jeżeli w opisanych warunkach doszłoby do głosowania przez Radę Miasta Lublin nad dokumentem tak wzajemnie sprzecznym w prognozie oddziaływania na środowisko, uwarunkowaniach i kierunkach oraz nieakceptowanym społecznie, jakim jest obecny projekt nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Lublina, to byłoby to największą porażką obchodzonej nie tak dawno 700. rocznicy lokacja Lublina na prawie magdeburskim, oraz obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Oddając w Państwa ręce ten jakże znamienny w treści dokument — apeluję o masowe składnie uwag do nowego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Lublina, bo czas pokazał, że jedyne, na co możemy liczyć, to tylko na siebie. Alternatywą jest akceptacja sytuacji, w której wielorodzinne osiedla będą lokalizowane w rezerwatach, parkach, czy też na terenach rekreacyjnych, które aktualnie pełnią funkcję zielonych płuc i korytarzy napowietrzających tereny zurbanizowane.

Z poważaniem i pozdrowieniami,
Andrzej Filipowicz
POL/LAS/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *