Prawdziwa cnota krytyk się nie boi…

Porozumienie Obrony Lublina

„Czytaj i pozwól, niech czytają twoi,
Niech się z nich każdy niewinnie rozśmieje.
Żaden nagany sobie nie przyswoi,
Nikt się nie zgorszy, mam pewną nadzieję.

Prawdziwa cnota krytyk się nie boi,
Niechaj występek jęczy i boleje.
Winien odwołać, kto zmyśla zuchwale:
Przeczytaj – osądź. Nie pochwalisz – spalę.”

Cytując poetę Ignacego Krasickiego, prezydenta Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie w 1765 roku, my społecznicy działający z otwartą przyłbicą - oddajemy Tobie do dyspozycji merytoryczną analizę projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin. Jest do dokument specyficzny, bo ogniskujący w sobie najważniejszą część zmian, których wprowadzenie byłoby katalizatorem tego, co dzieję się już i może zdarzyć się w nieodległej przyszłości.

Załączone poniżej i zlinkowane tu opracowanie jest aktualizacją wcześniejszych prezentacji, które oparte były o dokumenty dostępne w domenie publicznej oraz te, które próbowano ukryć przed większością mieszkańców Lublina. Wnioski, które wynikają z aktualnej analizy planowanych w Lublinie zmian powinniście wyciągnąć Państwo sami, bo naszą rolą było zebrać fakty i zestawić je z mitami oraz wszechobecnymi dezinformacjami, czy też bardziej lub mniej otwartą cenzurę informacyjną.

Udział w 6. spotkaniach związanych z planowaną zmianą SUiKZP Lublina, które zostały zarejestrowane technologią strumieniową i są dostępne przez stronę czechow.poludniowy.pl - pozwalają na postawienie tezy, że najważniejszą jego częścią są plany zabudowy Górek Czechowskich i legalizacja realizowanych aktualnie inwestycji, które naruszają ustalenia obowiązującego nadal Studium z 2000 roku.

Załączone opracowanie analityków systemowych pokazuje jak w soczewce, czyje interesy są brane pod uwagę i jaka jest skala możliwych szkód ogólnospołecznych oraz krzywd jednostki nie będącej w koneksjach z aktualną władzą samorządową.

We wszystkich 6. spotkaniach związanych z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina uczestniczyliśmy między innymi po to, by inni nie musieli głęboką nocą i w kominiarkach na głowach bronić tego, co w sposób bezpośredni chroni życie i zdrowie mieszkańców naszego miasta przed zanieczyszczeniem powietrza, które kolejny już rok z rzędu przekracza dopuszczalne normy.

Poza konferencją prasową Prezydenta na żadnym z w/w spotkań nie było członków ścisłego prezydium i większości Rady Miasta ani ścisłego zarządu Gminy Lublin.

Jeżeli Ciebie również tam nie było, to przypominamy o dzisiejszej (od godziny 16:00 w dniu 22.06.2017 w sali obrad plenarnych Rady Miasta Lublin), ostatniej otwartej dyskusji i oddajemy do Twojej dyspozycji wnioski płynące z tych spotkań.

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *