Prawdziwa cnota krytyk się nie boi…

Porozumienie Obrony Lublina

„Czytaj i pozwól, niech czytają twoi,
Niech się z nich każdy niewinnie rozśmieje.
Żaden nagany sobie nie przyswoi,
Nikt się nie zgorszy, mam pewną nadzieję.

Prawdziwa cnota krytyk się nie boi,
Niechaj występek jęczy i boleje.
Winien odwołać, kto zmyśla zuchwale:
Przeczytaj – osądź. Nie pochwalisz – spalę.”

Cytując poetę Ignacego Krasickiego, prezydenta Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie w 1765 roku, my społecznicy działający z otwartą przyłbicą - oddajemy Tobie do dyspozycji merytoryczną analizę projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin. Jest do dokument specyficzny, bo ogniskujący w sobie najważniejszą część zmian, których wprowadzenie byłoby katalizatorem tego, co dzieję się już i może zdarzyć się w nieodległej przyszłości.

Załączone poniżej i zlinkowane tu opracowanie jest aktualizacją wcześniejszych prezentacji, które oparte były o dokumenty dostępne w domenie publicznej oraz te, które próbowano ukryć przed większością mieszkańców Lublina. Wnioski, które wynikają z aktualnej analizy planowanych w Lublinie zmian powinniście wyciągnąć Państwo sami, bo naszą rolą było zebrać fakty i zestawić je z mitami oraz wszechobecnymi dezinformacjami, czy też bardziej lub mniej otwartą cenzurę informacyjną.

Udział w 6. spotkaniach związanych z planowaną zmianą SUiKZP Lublina, które zostały zarejestrowane technologią strumieniową i są dostępne przez stronę czechow.poludniowy.pl - pozwalają na postawienie tezy, że najważniejszą jego częścią są plany zabudowy Górek Czechowskich i legalizacja realizowanych aktualnie inwestycji, które naruszają ustalenia obowiązującego nadal Studium z 2000 roku.

Załączone opracowanie analityków systemowych pokazuje jak w soczewce, czyje interesy są brane pod uwagę i jaka jest skala możliwych szkód ogólnospołecznych oraz krzywd jednostki nie będącej w koneksjach z aktualną władzą samorządową.

We wszystkich 6. spotkaniach związanych z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina uczestniczyliśmy między innymi po to, by inni nie musieli głęboką nocą i w kominiarkach na głowach bronić tego, co w sposób bezpośredni chroni życie i zdrowie mieszkańców naszego miasta przed zanieczyszczeniem powietrza, które kolejny już rok z rzędu przekracza dopuszczalne normy.

Poza konferencją prasową Prezydenta na żadnym z w/w spotkań nie było członków ścisłego prezydium i większości Rady Miasta ani ścisłego zarządu Gminy Lublin.

Jeżeli Ciebie również tam nie było, to przypominamy o dzisiejszej (od godziny 16:00 w dniu 22.06.2017 w sali obrad plenarnych Rady Miasta Lublin), ostatniej otwartej dyskusji i oddajemy do Twojej dyspozycji wnioski płynące z tych spotkań.

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy