Nie dajmy się podzielić!

Powyższy zapis AV związany jest z dzisiejszą akcją złożenia uwag-wniosków w wersji tradycyjnej, a pochodzących od 20 różnych osób - świadomych mieszkańców Miasta Lublin.

Powołując do życia Porozumienie Obrony Lublina i Lubelski Alarm Smogowy stawialiśmy sobie za cel ochronę oraz obronę wszystkich mieszkańców i całego naszego miasta, a nie wybranych dzielnic, ulic i miejsc.

Nasze ogniskowanie się wokół Górek Czechowskich wynikało i wynika z ich zdrowotnej roli dla całego miasta i większości mieszkańców oraz poznania mechanizmów, które sprawiały i sprawiają, że mówienie o nich wywołuje instytucjonalny popłoch, urzędniczą agresję i swoistą panikę.

Piszę o tym dlatego, że kolejny raz i w sposób zamierzony próbuje się przeciwstawić spontaniczny ruch wokół ochrony i obrony tego unikalnego w skali naszego miasta, kraju i UE miejsca z indywidualnymi interesami podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Jako koordynator w/w niezależnych społecznych bytów informuję Państwa i proszę o przekazywanie tej informacji w swoich kręgach, że krótko i długoterminowym celem POL i LAS nie jest stawanie na przeszkodzie komukolwiek, a jedynie obrona i ochrona zdrowia i życia wszystkich bez wyjątku mieszkańców Lublina i gości.

W poniższym dokumencie znajdziecie Państwo wystarczająco dużo informacji o zagrożeniach dla mieszkańców jedno i wielorodzinnych osiedli w naszym mieście, co oznacza, że obrona Górek Czechowskich powinna być priorytetem dla każdego mieszkańca Lublina, co nie oznacza, że POL i LAS przestanie wspierać sprawy mieszkańców innych dzielnic niż Czechów, Sławin i Sławinek: Ocena roczna jakości powietrza wykonana za 2016 rok przez WIOŚ w Lublinie

Nie dajmy się podzielić tym, którzy Lublin traktują jako spółkę bez jakiejkolwiek odpowiedzialności, która daje im stałe utrzymanie oraz składki emerytalne i zdrowotne na koszt nas wszystkich.

Zapewniam, że pośród kolportowanych przez POL i LAS "gotowców" z uwagami - wnioskami do projektu nowego Studium dla Lublina nie znajdą się takie, które mogłyby zaszkodzić komukolwiek, a opinie wyrażane w trakcie dyskusji są czymś zupełnie innym, bo pozwalają wypracować stanowiska stron i określają pole możliwego kompromisu.

Gotowe do podpisu formularze uwag - wniosków do projektu nowego SUiKZP oraz instrukcja obsługi dostępne są pod adresem: http://lublinianin.pl/gorki-czechowskie/mieszkancy-lublina-dlugopisy-i-klawiatury-w-dlon/

Dokumenty (głownie od strony 204), na które powoływałem się cytując wczoraj koszty ludzkie i ekonomiczne zanieczyszczenia powietrza w Lublinie (sam tylko wpływ pyłów zawieszonych PM2,5) udostępnimy ponownie po ich aktualizacji w postaci naszego autorskiego dodatku, bo te dostępne w domenie publicznej oparte są o nieaktualne już dane demograficzne i środowiskowe (2014 rok).

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Andrzej Filipowicz
koordynator POL i LAS

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *