Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz…

Tytułowy fragment fraszki Jana Kochanowskiego przyszedł mi natychmiast na myśl, gdy przeczytałem list od jednej z mieszkanek Lublina.

Pani Aleksandra Kołtun, po zapoznaniu się z opiniami analityków systemowych do projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Lublina – przełożyła je na bardziej ludzki język i przysłała w formie poniższego opracowania:

Zdrowie i jakość życia a zagospodarowanie terenów zielonych

JAK JEST TERAZ? 

Żyjemy w mieście o coraz bardziej zanieczyszczonym powietrzu, co skutkuje rosnącym zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców – złej jakości powietrze powoduje około 300 przedwczesnych zgonów i koszty na średnim poziomie 500 milionów EURO rocznie (raport: Aktualizacja „Programu ochrony powietrza”, Samorząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2017). 

CO PRZEWIDUJE STUDIUM: 
∗ przeznaczenie szeregu terenów zielonych (łącznie z takimi, które są dzisiaj oznaczone jako Ekologiczny System Obszarów Chronionych Miasta Lublin) pod zabudowę wielorodzinną (w tym wysoką – powyżej 11 pięter) i zabudowę jednorodzinną; 
∗ zmiana zagospodarowania z terenu zielonego na teren pod zabudowę dotyczy między innymi Górek Czechowskich, które są ostatnim tak dużym korytarzem dostarczającym świeże powietrze do wielu dzielnic w całym mieście. 

O CO WARTO WNIOSKOWAĆ? 
∗ zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miasta oraz poprawę jakości zieleni już istniejącej 
∗ pozostawienie Górek Czechowskich w całości jako terenów zielonych; 
∗ wpisanie do Studium bezwzględnego zakazu jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej w wyznaczonej mapami strefie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych; 
∗ wprowadzenie do Studium zapisów umożliwiających ograniczenie emisji szkodliwych pyłów dotyczących odpowiednich typów zabudowy, wprowadzania zieleni ochronnej, gospodarowania przestrzenią publiczną i zaopatrzenia w ciepło nowych budynków wielo i jednorodzinnych. 

Ponadto, biorąc pod uwagę przypadający w roku przyszłym termin nowych wyborów samorządowych i realizację zapisów Studium przez władze nowej kadencji, zachęcamy do wnioskowania o przyjęcie uchwały o ustanowieniu nowego Studium przez władze samorządowe Lublina następnej kadencji. 

GOTOWY FORMULARZ Z UWAGAMI: 
Szlachetne zdrowie 
Pozostałe formularze z uwagami 
Instrukcja obsługi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *