Mieszkańcy Lublina, długopisy i klawiatury w dłoń!

Obywatelskie uwagi do projektu konstytucji Lublina, w oparciu o którą tworzone będą wszelkie plany i rozwiązania urbanistyczne.

Ta swojego rodzaju konstytucja Lublina, w oparciu o którą tworzone będą wszelkie plany i rozwiązania urbanistyczne, planowane inwestycje drogowe, założenia parkowe, strefy przemysłowe czy inne przestrzenie niezbędne dla rozwoju miasta - pomimo niesprzyjających kalendarzowo i logistycznie warunków związanych z ich zapoznaniem i publicznymi dyskusjami - spotkała się z olbrzymią aktywnością społeczną, której zwieńczeniem są uwagi i wnioski przygotowane w formie dokumentów gotowych do kolportowania, powielania, podpisywania i składnia w Urzędzie Miasta Lublin.

Dostępne poniżej formularze uwag - wniosków zostaną podpisane przez ich współautorów i złożone w dniu dzisiejszym (czwartek) tj. 13.07.2017 roku o godzinie 9:30, w biurze podawczym Urzędu Miasta Lublin przy placu Króla Władysława Łokietka 1.

To co wymaga szczególnego podkreślenia, to fakt, że mieszkańców różnych dzielnic zjednoczyła sprawa planów zabudowy Górek Czechowskich, które dla Lublina są naturalnym filtrem i korytarzem przewietrzającym całe nasze miasto. Po apelu Lubelskiego Alarmu Smogowego o moratorium na zabudowę tego obszaru naszego miasta - przyszła kolej na zorganizowane składanie uwag-wniosków do projektu nowego SUiKZP Lublina.

Jeżeli te dwie akcje nie powstrzymają organów stanowiących i wykonawczych Gminy Lublin przed działaniami mogącymi mieć wpływ na kondycję, zdrowie i życie mieszkańców Lublina, to nie pozostanie nic innego jak bezpośrednie sprawowanie władzy poprzez lokalne referendum.

Tak tylko dla przypomnienia wypada podkreślić za oficjalnymi publikacjami, że aglomeracja lubelska w wyniku samego tylko zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM2,5 - każdego roku generuje koszty na średnim poziomie 500 mln EURO (koszty leczenia), a ilość przedwczesnych zgonów sięga niemal 300 osób rocznie. Ekspozycja mieszkańców aglomeracji lubelskiej na pył zawieszony PM2,5 skraca rocznie ich życie o około 3 350 lat. Ilość dni absencji chorobowej będącej wynikiem narażania mieszkańców aglomeracji lubelskiej na pył zawieszony PM2,5 wynosi rocznie około 100 770 dni. Inne toksyczne substancje takie jak miedzy innymi przekraczany w Lublinie rok do roku poziom Bezno(a)Piren w zanieczyszczonym powietrzu - czekają na stosowne interpretacje i wyliczenia.

Poniższe, gotowe już uwagi-wnioski do projektu nowego SUiKZP dla Miasta Lublin są dostępne poniżej i będą poszerzane o kolejne - na stronach: lubelskialarmsmogowy.pl i lublin21.pl , gdzie znajduje się również instrukcja ich składania w Urzędzie Miasta Lublin.

Gotowe formularze uwag - wniosków do przeczytania, wpisania danych osobowych, podpisania i złożenia osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej u Prezydenta lub w biurze podawczym Urzędu Miasta Lublin do dnia 4 sierpnia 2017 roku:
Instrukcja obsługi
Uwagi - Nasze powietrze
Uwagi - Życie w ładzie i harmonii
Uwagi - Dla kogo to wszystko
Uwagi - Przebieg południowej obwodnicy
Uwagi - Ratujmy wąwozy i suche doliny
Uwagi - Szlachetne zdrowie

Zapraszając do czynnego udziału i przeprowadzenia szerokich relacji z oficjalnego złożenia uwag - wniosków do projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszego miasta, miasta Lublin, które odbędzie się w dniu dzisiejszym tj. 13.07.2017 roku (czwartek) o godzinie 9:30, w biurze podawczym Urzędu Miasta Lublin przy placu Króla Władysława Łokietka 1,


Pozdrawiam serdecznie,

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy

2 komentarze do “Mieszkańcy Lublina, długopisy i klawiatury w dłoń!”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *