Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio

Aktualna sytuacja Górek Czechowskich i Al. Racławickich, czy też innych miejsc jeszcze zadrzewionych i zielonych powoduje, że pora najwyższa pokazać naszym pośrednikom w sprawowaniu władzy przez Naród, kto rządzi w Lublinie.

Podając odnośnik do jednego z najnowszych przypadków doprowadzonej do perfekcji arogancji organu wykonawczego naszego miasta — zapraszam wszystkich, na najbliższą, nadzwyczajną sesję Rady Miasta Lublin, która rozpocznie się o godzinie 17:00 w dniu 13.02.2020 roku w sali obrad plenarnych w Ratuszu.

Wyznaczony krótki termin powoduje, że nie powinno do tego czasu dojść do tego, co miało wcześniej miejsce na Botaniku przy ulicy Altanowej, czyli wycinki drzew jeszcze przed upublicznieniem wniosku i decyzji o zgodzie.

Dodatkowo podaję odnośnik z pouczającą informacją o tym, że jedyną i realną szansą uszanowania pamięci ofiar stalinizmu, faszyzmu i komunizmu spoczywających w Górkach Czechowskich jest ich wygrzebanie w trakcie robót budowlanych, a nie statutowych działań IPN w Lublinie.

Powyższe powoduje, że mamy święte prawo do organizacji pokojowego, ale twardego oporu i nieposłuszeństwa zmierzającego do pozbawienia władzy osoby lub grupy osób, które ją sprawują, ale utraciły do tego legitymację społeczną.

Zaopatrzmy się w gwizdki, trąbki, werble i tuby, by 13.02.2020 o godzinie 17:00 pokazać w lubelskim magistracie, kto sprawuje w Lublinie władzę!

Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości, czy wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości proceduralne, to informuję, iż o sprawie fizycznej wycinki drzew przed jej zewidencjonowaniem w portalu Ministerstwa Klimatu, planowanej wycinki 220 drzew i 500m2 krzewów w Górkach Czechowskich oraz wydawaniu pozwoleń na budowę z pominięciem uwarunkowań środowiskowych wiedzą: Radni i Prezydent Miasta Lublin, Wojewoda Lubelski, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Lublinie, Ministerstwo Klimatu, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Prokuratura Generalna i Ministerstwo Sprawiedliwości, Premier i Prezydent RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Komisja Europejska.

Tak aktualnie wygląda obszar, który ze względów środowiskowych i martyrologicznych powinien podlegać specjalnej ochronie:

Do zobaczenia,
Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *