Czerwona kartka w prawdziwą obywatelską i patriotyczną dłoń. Układy goń, goń, goń!

W obliczu całej serii niedomówień, półprawd, kłamstw, poświadczania nieprawdy, przekraczania kompetencji i delegacji ustawowych przez obecnego jeszcze prezydenta, wiceprezydenta pełnomocnego do spraw Antysmogowego Panelu Obywatelskiego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz planistów Lublina
— nie pozostaje nam nic innego jak pokazać czerwoną kartkę lubelskiemu układowi zamkniętemu.

Podając odnośniki do dwóch znamiennych w treści dokumentów — apelujemy o czynny udział w najbliższej sesji Rady Miasta Lublin, na której pokażemy czerwone kartki obecnemu jeszcze prezydentowi i większości Rady Miasta Lublin.

Wniosek o aneksję znamiennej historycznie i przyrodniczo części Górek Czechowskich przez Dzielnicę Sławin.

Maskirowka w sprawie zmiany MPZP oraz SUiKZP Lublina.

Udostępniając nagranie z wczorajszego posiedzenia Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych — informuję, że nie ma dokumentu, na który powoływała się przewodnicząca ww. komisji, a który jako opinia Rady Dzielnicy Czechów Południowy miałby akceptować plany aneksji większej części Górek Czechowskich leżących w granicach administracyjnych tej jednostki pomocniczej naszego miasta:

Czemu miałaby służyć ta zmiana terytorialna, do której odpowiedź zdaje się wręcz banalna — ograniczenie możliwości oddziaływania jednego z członków Rady Dzielnicy Czechów Południowy na sprawę braku zgodności MPZP z roku 2005 ze SUiKZP roku 2000.

Być może uwaga p. przewodniczącej była tylko przejęzyczeniem, pomyłką, a być może tylko efektem ubocznym prowadzonej już kampanii wyborczej, gdzie wszystko jest odwrotnie niż w naszym dniu codziennym, w którym podmiotem jesteśmy tylko w propagandzie i reklamie.

Zapraszamy z własnymi czerwonymi kartkami lub bez (będzie dostępna stosowna rezerwa) na najbliższą sesję Rady Miasta Lublin, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w dniu 28.06.2018 (czwartek). Obrady będą się odbywać w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1).

Następnego dnia o godzinie 17:00 zapraszamy z tym samym obywatelskim atrybutem do parku przy ulicy Koncertowej/Braci Wieniawskich na Czechowie, gdzie odbędzie się piknik oraz koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, na który zapraszają obecny jeszcze prezydent i przewodniczący Rady Miasta Lublin.

Czerwona kartka w prawdziwą obywatelską i patriotyczną dłoń. Układy goń, goń, goń!

Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *