Czas na czyste powietrze w Lublinie – również online

Jednym z najpilniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego są efektywne starania o ograniczanie zanieczyszczeń
powietrza w naszym kraju.

Ciekawą formą szeroko zakrojonej edukacji społecznej w tym zakresie jest kampania Czas na czyste powietrze realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 przez
Centrum Badawczo-Rozwojowe READ-GENE SA.

O tym, że zanieczyszczone powietrze niekorzystnie wpływa
na zdrowie wiemy coraz więcej, ale to wciąż za mało, by ograniczyć to zagrożenie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nie wolno palić w domowych piecach śmieciami, plastikiem, starymi ubraniami i meblami.

Zbyt wielu z nas lekceważy informacje o tym, że ogrzewając mieszkanie byle czym, niszczymy nie tylko zdrowie
własne, ale także najbliższej rodziny i sąsiadów. Podstawą zmiany podejścia Polaków do problemów związanych
z niekorzystnym działaniem m.in. smogu na środowisko jest zmiana świadomości społeczeństwa na ten temat.

ZAPRASZAMY

na Spotkanie Informacyjno — Eksperckie

„CZAS NA CZYSTE POWIETRZE”
organizowane w ramach konferencji naukowej
Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy.

Lublin

Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku: Lublin, ul. Głęboka 39, Sala I 17 maja 2019 roku, godz. 9.00

Wykład inaugurujący konferencję:
dr hab. Marek Kucharczyk, prof. nadzw. UMCS – Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na choroby nowotworowe i układu oddechowego – prof. dr hab. Janusz Milanowski, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi – dr n. med. Jarosław Szponar, Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

Działania Lubelskiego Alarmu Smogowego w celu poprawy jakości powietrza – Andrzej Filipowicz, Lubelski Alarm Smogowy.

Przetwarzanie termiczne odpadów – Paweł Bakiera, z-ca komendanta Straży Miejskiej w Lublinie Robert Gogola, naczelnik Oddziału Ekopatrolu Straży Miejskiej w Lublinie.

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Świdniku –
Mirosław Tarkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Czas na czyste powietrze – prezentacja założeń projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Warsztaty edukacyjne dotyczące badania jakości powietrza w Lublinie – red. dr Anna Koprowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia oraz Zespół badawczy TEB Edukacja w Lublinie.

Zapis AV spotkania:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *