Powtórka z rozrywki. Poważna powtórka.

Ze względu na to, że politycy nadal uciekają od rozwiązania w Lublinie problemu zakusów na urbanizację nie tylko Górek Czechowskich, to przypominam, że celem naszego działania była, jest i będzie zdrowie i jakość życia mieszkańców całego Lublina.

Nasze stanowisko (o co walczymy) w temacie Górek Czechowskich:

• Utrzymanie zapisów Studium z 2000 względem Górek Czechowskich czyli wycofanie uchwały MPZP z 2005.
• Zachowanie terenów zielonych oraz sportowo – rekreacyjnych na całej 105 ha powierzchni Górek Czechowskich.
• Objęcie pełną ochroną prawną całego obszaru Górek Czechowskich poprzez uchwalenie wcześniej planowanego użytku ekologicznego. • Przejęcie terenu przez Miasto.
• Realizacja najbardziej społecznego planu zagospodarowania terenów zielonych na Górkach Czechowskich opracowanego przez profesora Chmielewskiego.

Akceptowalne scenariusze działania:

• Wywłaszczenie Górek Czechowskich.
• Odkupienie Górek Czechowskich.
• Zamiana Górek Czechowskich na inne – wartościowe inwestycyjnie ale nie ekologicznie – tereny.

Oczekiwane aktywności ze strony Radnych i Urzędu Miasta:

W kontekście całego miasta:

• Wprowadzenie standardów urbanistycznych w Lublinie.
• Wprowadzenie uchwały antysmogowej.
• Przestrzeganie zapisów dotyczących przygotowania Lublina do zmian klimatycznych.

W kontekście Górek Czechowskich:
• Rzetelna wycena kosztów każdego scenariusza:
• Wycena odszkodowania w przypadku wycofania uchwały MPZP z 2005.
• Oszacowanie kosztów wywłaszczenia obecnego właściciela (określenie rekompensaty).
• Oszacowanie aktualnej, komercyjnej wartości terenu.
• Analiza i propozycje terenów potencjalnie nadających się do zamiany.

Nasze aktywności jeśli dane ugrupowanie nie zainicjuje działań wspierających:
• Każde ugrupowanie, które nie zadeklaruje rozwiązania problemu Górek Czechowskich w sposób korzystny dla mieszkańców nie może liczyć na poparcie podczas wyborów do parlamentu europejskiego oraz do sejmu.
• Ponadto będziemy zachęcać do bojkotu wyborów jeśli żadne z ugrupowań nie zdobędzie się na aktywne działania w tej sprawie.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa uważa, że powinien wziąć udział w wyborach i spełnić swój obywatelski obowiązek, to głosujcie na przedstawicieli opozycji pozaparlamentarnej, bo tak naprawdę tylko im może zależeć na zmianie sytuacji.

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *