Rzecz o chomiku europejskim żyjącym nadal w Lublinie pomimo obecności smogu i smoków

 

Pomimo licznych niedogodności, kolportując dwa lata temu„Raport Chomika europejskiego”, mamy jakby ciąg dalszy sytuacji, którą moglibyśmy porównać do efektów „Raportu Witolda (Pileckiego)” ws. sytuacji więźniów KL Auschwitz.

Nie koncentrując się zbytnio na przeszłości, która poprzez teraźniejszość determinuje przyszłość — pragnę podzielić się aktualnymi inicjatywami zmierzającymi do czynnej ochrony gatunku ściśle chronionego gryzonia oraz otoczenia jego jednych z największych siedlisk w Lublinie, kraju i UE.

Poprzedzone konferencją prasową Kolektywu Górki Czechowskie Wietrzenie Zielone, Towarzystwa dla Natury i Człowieka oraz biologa Tomasza Buczka publiczne wystąpienie z informacją o najnowszej inwentaryzacji tego prawnie chronionego gatunku gryzoni, która przeprowadzona została na terenie byłego poligonu wojskowego w Lublinie nazwanego ze względu na swoje położenie i ukształtowanie terenu „Górki Czechowskie”, spotkało się z reakcją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska — tak opisaną przez liderkę wystąpienia p. Magdalenę Nosek i rozesłaną do większości lokalnych i ogólnokrajowych  mediów:

"Szanowni Państwo, 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prosi Prezydenta Żuka o ochronę chomika na Górkach Czechowskich!!!

 Andrzej Szweda-Lewandowski Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po zapoznaniu się z raportem z inwentaryzacji chomika europejskiego na Górkach Czechowskich skierował do Prezydenta Lublina pismo, w którym zwraca uwagę na fakt, że chomik europejski jest gatunkiem zagrożonym, a perspektywy zachowania tego gatunku w Polsce oceniane są jako złe. 

W związku z tym szef GDOŚ zwrócił się do Prezydenta Żuka z prośbą o uwzględnienie kwestii występowania chomika oraz innych chronionych gatunków roślin i zwierząt w trakcie prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta. 

Oczywiście podpisujemy się pod prośbą Pana Dyrektora wszystkimi kończynami!! Obecnie czekamy na konstruktywne spotkanie w tej sprawie, które ma być zorganizowane za pośrednictwie Pana Arkadiusza Iwaniuka, Dyrektora RDOŚ w Lublinie z Panem Prezydentem Krzysztofem Żukiem. 

Bardzo prosimy zapoznać się z treścią naszego listu przewodniego (poniżej w mailu), wysłanego do różnych instytucji wraz z dokumentem inwentaryzacyjnym.

Odpowiedź GDOŚ do Pana Prezydenta Żuka znajduje się w załączniku. Dla przypomnienia: przeprowadzona w 2018 inwentaryzacja występowania chomika europejskiego na Górkach Czechowskich wykazała obecność co najmniej 75 wykorzystywanych nor. 

Największe zagęszczenie występowania chomików stwierdzono na terenie północno-zachodniej wysoczyzny, gdzie, w miejsce przewidzianej przez obowiązującej Studium Zieleni Publicznej według proponowanych przez Urząd Miasta zapisów nowego Studium znaleźć by się miało gęste blokowisko... 

Z wyrazami szacunku

Magdalena Nosek "

Odpowiedź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska adresowana do Prezydenta Lublina

Inwentaryzacja chomika europejskiego Cricetus cricetus na obszarze Górek Czechowskich w Lublinie

Pismo do instytucji i mediów

Pismo do Dyrektora RDOŚ w Lublinie

W kolejnym materiale przekażemy informacje o losach innych wystąpień związanych z chomikiem europejskim, smogiem i systemowymi smokami — szczególnie dlatego, że mainstream koncentruje się na publikacji artykułów sponsorowanych przez potencjalnego dewelopera, które okraszane są noworocznymi kalendarzami z tandetną grafiką i socjotechniką.

Do Siego Roku!

af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *