Ponowne wyłożenie projektu nowego SUiKZP Lublina

Smog jeszcze nie opuścił Lublina szarżując wczoraj o godzinie 1. w nocy do poziomu ponad 800% normy dla pyłów zawieszonych PM10 (429 µg/m3) oraz ponad 1300% normy dla pyłów zawieszonych PM2,5 (332 µg/m3), a już mamy informację o terminie ponownego wyłożenia projektu nowego SUiKZP dla Lublina.

Według informacji płynących z Urzędu Miasta Lublin, w ponownym wyłożeniu projektu nowego Studium, ma zostać uwzględniona większość uwag mieszkańców, które wpłynęły po pierwszym publicznym wyłożeniu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Lublina.

Naszym wspólnym sukcesem jest, że sprawy innych dzielnic niż Czechów zostaną rozwiązane po myśli ich mieszkańców. Jestem przekonany, że inne dzielnice nie opuszczą Czechowa, tak jak Czechów nie zostawił mieszkańców innych części Lublina.

Chodzą słuchy, że tym razem na czas „konsultacji” projektu nowego Studium „ratusz” zamierza zaangażować profesjonalnego negocjatora. Mamy w dzielnicy Czechów i Lublinie kilku zawodowców, którzy postarają się, by ten „ratuszowy” specjalista od zmiękczania umysłów zachował się nie gorzej niż chicagowski Danny Roman.

Żeby każdemu z Państwa łatwiej było zrozumieć dalsze zamiary i plany lubelskiego „ratusza” – załączam w całości stosowną informację, która została skierowana do mediów.

Na merytoryczne uwagi i szersze komentarze przyjdzie czas po ponownym wyłożeniu nowego projektu SUiKZP Lublina.

Pozdrawiam,

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *