Jedni rozdawali miodziki, drudzy iluzję, a jeszcze inni konkretną wizję zmian Lublina na lepsze

Samorządowa kampania wyborcza 2018 w Lublinie przejdzie do historii nie z tego powodu, że została zdominowana tematem przyszłości Górek Czechowskich, a tym, że jedni rozdawali pod kościołami miodziki (bez informacji o ich pochodzeniu oraz dacie przydatności do spożycia), drudzy iluzję, trzeci odwoływanie się do opinii wszystkich mieszkańców, a jeszcze inni po prostu realizacji tego, co zostało dużo wcześniej przygotowane przez ekspertów oraz postulowane przez organizacje pozarządowe i ruchy nieformalne.

Pomimo wysokich temperatur zewnętrznych sięgających średnio +17,7 stopni Celsjusza, brak opadów atmosferycznych i słaba wietrzność spowodowały, że ta kampania wyborcza kończy się 35 dobą z przekroczonymi normami ustalonymi dla poziomu pyłów zawieszonych PM10 w roku kalendarzowym. Oznacza to, że przy urnach wyborczych spotkamy się z przekroczonym rocznym poziomem dopuszczalnej ilości dni z dobowym poziomem pyłów zawieszonych PM10 powyżej 50 µg/m3.

Wczorajszej doby tj. w dniu 18.10.2018 roku poziom pyłów zawieszonych PM10 w powietrzu Lublina osiągnął 245,4% normy i rok do roku był najwyższy od ponad dekady.

W szczycie pomiarowym pyły zawieszone osiągnęły wartość zagrażającą życiu oraz zdrowiu większości mieszkańców i gości Lublina, a wyniosły 400% normydla pyłów zawieszonych PM10 oraz 750% normy dla tych o wiele groźniejszych, bo dużo drobniejszych, pyłów zawieszonych PM2,5.

Jeżeli byśmy przyjęli jako pewnik, że w 60% jest to zanieczyszczenie napływowe z sąsiednich gmin, jak twierdził na jednej z debat kandydat do reelekcji, obecny jeszcze prezydent Lublina, dr Krzysztof Żuk, to by oznaczało, że nasze miasto zostało zaczopowane, co zgadzałoby się zresztą z opiniami ekspertów i mieszkańców.

Na temat szkodliwości zanieczyszczenia powietrza powiedziano i napisano już tyle, że truizmem byłoby wspominać o skutkach społecznych i ekonomicznych, które pustoszą organizmy dużych, małych oraz jeszcze nienarodzonych. Nie mówiąc o portfelach rodzin, firm czy samorządów.

Do tego wszystkiego w kwestii przyszłości Górek Czechowskich, czyli największych zielonych płuc i naturalnego filtra antysmogowego Lublina, mielibyśmy wypowiedzieć się w referendum i to w sytuacji, gdzie jednoznaczne rekomendacje w tym zakresie przyjął Antysmogowy Panel Obywatelski, a 10 lat temu zapisali to samorządowi eksperci w programie ochrony powietrza dla miasta Lublina, który po dzień dzisiejszy nie został w tym zakresie zrealizowany. My wyniki takiego obywatelskiego plebiscytu jesteśmy w stanie z góry przewidzieć — dlatego też uważamy, że jego orędownicy powinni pokryć koszty z własnych kieszeni, a środki budżetowe przeznaczyć na faktyczną walkę ze smogiem i ochronę terenów zielonych.

Co rozbić, by chronić zdrowie i życie najbliższych oraz nasze portfele? Wybierzcie Państwo tych, którzy uwolnią Lublin od smogu i smoków!

My mamy dostęp do najlepszych analityków systemowych, ekspertów i gotowe rozwiązania, a pośród nich zeroniskoemisyjne systemy grzewcze, ograniczenie do minimum emisji liniowej (komunikacyjnej) i wtórnej oraz zminimalizowanie skutków emisji punktowej (wysokiej), napływowej i transgranicznej.

Zapis z większości debat kandydatów na prezydenta miasta Lublin oraz konferencji prasowych KWW Miasto dla Ludzi – Lubelski Ruch Miejski oraz innych samorządowych wyborczych formacji znajdziecie Państwo pod adresem: www.czechow.poludniowy.pl/

Wybierz zdrowie, życie oraz ochroń finanse swoje i najbliższych! Uczyńmy razem Lublin wyżyną wolną od smogu i smoków!

Do zobaczenia przy urnach wyborczych i głosowaniu na kandydatów z listy numer 13!

Magdalena Nosek
Górki Czechowskie Wietrznie Zielone

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Lista numer 13. Okręg IV. Pozycja Nr 2
Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin)

Sławomir Pawłowski
Porozumienie Obrony Lublina
Lista numer 13. Okręg III. Pozycja Nr 3
(Czuby Południowe, Czuby Północne, Węglin Południowy)

i wiele innych osób działających w ramach społecznych inicjatyw:
Górki Czechowskie Wietrznie Zielone
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *