Zignorowanie tego problemu sprawi, że ludzie wyginą

Papież Franciszek odnosząc się do wydarzeń związanych z huraganami przestrzega, że ludzkość zginie, jeśli nadal będzie ignorować postępujący problem związany ze zmianami klimatu. Ostrzegł jednocześnie polityków, którzy podważają wpływ człowieka na zachodzące zmiany klimatu, mówiąc, że historia wystawi im odpowiednie oceny.

Papież Franciszek podczas drogi powrotnej z pięciodniowej wizyty apostolskiej w Kolumbii rozmawiał na temat zmian klimatu i wpływu człowieka na powstawanie śmiercionośnych huraganów. Odpowiadając na pytania dziennikarzy Ojciec św. Franciszek poruszył między innymi kwestie problemu ocieplenia klimatu oraz konsekwencji niszczenia środowiska naturalnego przez człowieka.

W tym samym czasie w Lublinie mieszkańcy kolejny raz zabiegali o ochronę przed zabudową suchych dolin i wąwozów, które wchodzą w Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCh) i stanowią jeden z klinów korytarzy przewietrzających - tym razem północnej części miasta.

Mieszkańcy terenów położonych pomiędzy ul. Koncertową, Zelwerowicza i Poligonową, a północną granicą miasta Lublina zwrócili się do Michała Krawczyka , Radnego Rady Miasta Lublin z wnioskiem, o złożenie interpelacji do Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wstrzymania wydawania w tym rejonie pozwoleń na zabudowę wielorodzinną, indywidualną o dużej intensywności (np. zabudowa szeregowa) i usługową do czasu zatwierdzenia przez Rade Miasta nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Lublina. Na wniosek zdążyła już zareagować powiadomiona o tym fakcie Rada Kultury Przestrzeni - rzeczony miejski radny jak widać z wykazu jeszcze nie ...

I nie chodzi wcale o to, że jeden z miejskich radnych zlekceważył wniosek 26 mieszkańców dzielnicy, którą reprezentuje w organie kontrolno - stanowiącym Gminy Lublin, ale o to, że opisany wyżej obszar jest jednym z korytarzy przewietrzających aglomerację, której mieszkańcy z samej tylko ekspozycji na pyły zawieszone PM2,5 ponoszą roczne koszty społeczno - ekonomiczne niemal 30 razy większe niż w wyniku wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym.

Oby tylko kolejny raz nie było tak jak z wnioskiem o interpelację skierowanym do innego radnego prezydenckiej koalicji, Mariusza Banacha z klubu "Wspólny Lublin", co zakończyło się odwołaniem wnioskodawcy z pełnionej wcześniej funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy Czechów Południowy, a później odbieraniem prawa głosu w sprawach środowiska i praworządności - interpelacji w sprawie naruszenia MPZP i SUiKZP jak nie było, tak nadal nie ma.

Nie pozostaje więc nic innego jak publicznie zaapelować nie tylko do w/w miejskich radnych, by sprawy zdrowia i życia mieszkańców były nie mniej ważne niż obchody 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. 

Mieszkańców Lublina, którzy kolejny raz upomnieli się o środowisko naturalne pragnę zapewnić, że nadal jeszcze najczystsze powietrze płynie z północno - zachodniej części naszego miasta, co potwierdziły mobilne analizy jakości powietrza przeprowadzone metodologią firm Google i Aclima, co oznacza, że nadal najwyższym priorytetem dla nas wszystkich jest obrona Górek Czechowskich przed jakąkolwiek zabudową, bo inaczej nie pomogą nawet całoroczne antysmogowe maski.

Papież Franciszek uważa, że ludziom dlatego tak trudno zrozumieć problem zmian klimatycznych, bo jak zapisano w Starym Testamencie: "człowiek jest istotą głupią i upartą, która nie widzi”.

Chociaż my nie bądźmy głupi i uparci i nadal dostrzegajmy zbawienną dla Lublina rolę terenów zielonych, pośród których nadal najbardziej wartościowy klimatycznie jest obszar Górek Czechowskich.

af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *