Uchwała ws. referendum lokalnego dotyczącego przyszłości Górek Czechowskich w Lublinie została zaskarżona

Uchwała Rady Miasta Lublin ws. referendum lokalnego mającego rozstrzygnąć o przyszłości Górek Czechowskich została zaskarżona.

W skardze złożonej za pośrednictwem Rady Miasta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie znalazły się tylko te merytoryczne argumenty, które znajdują odzwierciedlenie w utrwalonym orzecznictwie sądów krajowych oraz Trybunału Konstytucyjnego.

W przypadku dalszego braku refleksji organu stanowiącego Lublina w kwestii podjętej inicjatywy referendum lokalnego w sprawach planistycznych – złożony zostanie dodatkowy wniosek obejmujący merytoryczne argumenty wykraczające poza jurysdykturę referendalną i krajową.

W rzeczonej skardze zanimizowane zostały dane skarżącego i jego pełnomocnika, by nie dawać kolejnej pożywki do ataków ad personam oraz wirtualnego i werbalnego hejtu wobec osób, które opowiadają się za pełną ochroną Górek Czechowskich przed intensywną wielorodzinną urbanizacją oraz realizacją koncepcji paku naturalistycznego, którego społeczny projekt jest w Urzędzie Miasta od 2001 roku.

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy