RDOŚ w Lublinie za ochroną Górek Czechowskich!

Wbrew różnego typu sugestiom i insynuacjom – obrońców naturalnych walorów Górek Czechowskich jest znacznie więcej niż tylko „Komitet Petycyjny”,  Stowarzyszenie Obrony Górek Czechowskich, Forum Kultury Przestrzeni,  Rada Kultury Przestrzeni,  pospolite ruszenie właścicieli rezydencjonalnej części tych terenów oraz liczne grono branżowych autorytetów i znamienitych naukowców, że o przyrodnikach społecznikach nie wspomnę – pojawiają się kolejni instytucjonalni sprzymierzeńcy ocalenia tego unikalnego obszaru, unikalnego nie tylko w skali osiedla, dzielnicy, miasta, regionu i kraju ale całej UE.

Poniżej zamieszam bardzo obszerną informację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, w której poza wyjaśnieniem obecnej sytuacji związanej ze zgłoszeniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku i szkody w środowisku w gatunkach chronionych, w chronionych siedliskach przyrodniczych, w powierzchni ziemi i w wodach w obszarze Górek Czechowskich w mieście Lublin, poprzez wyjaśnienie meandrów dotyczących Studium i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a na stanowisku wobec planów zabudowy wszystkich terenów wierzchowinowych w obrębie Górek Czechowskich, skończywszy: Informacja RDOŚ z dnia 24.10.2016 roku

Wszystkim nam i każdemu z osobna warto przypomnieć pieśń „Ja” autorstwa i wykonania Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego i Zbigniewa Łapińskiego: https://youtu.be/O_eYztVDVcw

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *