Ratuj się kto może przed smogiem, bo już zostały przekroczone w Lublinie roczne normy

W komunikacie opublikowanym w dniu 21.11.2017 roku – WIOŚ w Lublinie poinformował o przekroczeniu rocznych norm ilości dni z dobowym dopuszczalnym poziomem pyłów zawieszonych PM10. Informacja dotyczy okresu pomiędzy 01.01.17 i 31.10.17.

W dniu publikacji w/w informacji – ilość dni z dobowym przekroczeniem norm dla pyłów zawieszonych PM10 wynosiła w Lublinie o 10 więcej niż dla roku kalendarzowego przewidują normy krajowe i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Jeżeli tak dalej pójdzie, to Lublin w bieżącym roku ustanowi w tym zakresie niechlubny rekord ostatniej dekady, bo na cztery tygodnie przed sylwestrem ma już w kalendarzu 45 takich dni, czyli o 3 więcej niż w całym ubiegłym roku.

Z uwagi na to, iż 2,5 tysiąca interwencji Eko-Patrolu Straży Miejskiej i nakładane przez nią mandaty oraz pouczenia nie przyniosło oczekiwanych efektów związanych z ograniczeniem niskiej emisji, a Urząd Miasta Lublin zrealizował do dzisiaj mniej niż połowę rezerwy celowej przeznaczonej w roku bieżącym na wymianę „kopciuchów” – nie pozostaje nam nic innego jak wziąć sprawy we własne ręce.

Lubelski Alarm Smogowy nie zrażając się dotychczasową ignorancją i arogancją przedstawicieli organu stanowiącego i wykonawczego Gminy Lublin – już wystąpił z apelem do Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowo – Ekonomicznej Rady Miasta Lublin o zwiększenie środków finansowych w budżecie Lublina 2018 roku na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

Podobny apel został zainicjowany z udziałem członków Rad Dzielnic Lublina i zostanie złożony w UML w dniu jutrzejszym. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął jednogłośnie aktualizację dokumentu „Program ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5” oraz rozpoczął konsultacje z samorządami w sprawie Uchwały antysmogowej.

Co możesz Ty? Możesz przede wszystkim nie szkodzić i włączyć się w działania społeczne i systemowe, które mają ograniczyć śmiercionośne zanieczyszczenie powierza w Lublinie i regionie.

Masz prawo i obowiązek wobec siebie i bliźnich, by przeciwdziałać temu, pod czym podpisało się już 15 tysięcy naukowców ze 184 krajów świata w apelu „Czas ucieka”. Pamiętaj, że nie jesteś sam, bo poza w/w naukowcami i nami masz jeszcze papieża Franciszka, który wzywa publicznie do aktywnej odpowiedzialności dla dobra wszystkich, którzy narażeni są na skutki skażenia środowiska i zniszczenia przyrody.

Pytasz, co mam robić?

1. Jeżeli jesteś właścicielem kotła lub pieca niższej klasy niż 5, to natychmiast wypełnij ten wniosek i złóż niezwłocznie za potwierdzeniem odbioru w dowolnym BOM Urzędu Miasta Lublin. Do czasu realizacji złożonego przez siebie wniosku nie pal byle czym i byle jak. Ogranicz również do minimum palenie w kominku – chyba, że jest on bio, to możesz przed niego zaprosić również sąsiadów.

2. Jeżeli jesteś sąsiadem „kopciucha”, to zanim zadzwonisz do Eko-Patrolu Straży Miejskiej pomyśl, że to samo mogłoby dotyczyć Ciebie, a więc poleć właścicielowi uciążliwości bytowych realizację zalecenia pierwszego.

3. Mów głośno i informuj innych o zgubnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie.

4. Informuj wszystkich bez wyjątku o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Lublinie i okolicach.

5. Kolportuj wszędzie gdzie możesz informacje o skutkach społeczno – ekonomicznych ekspozycji mieszkańców aglomeracji lubelskiej na same tylko pyły zawieszone PM2,5.

6. Wymień w odkurzaczu wszystkie filtry na stosowny zestaw „HEPA” i powtarzaj tę czynność co najmniej dwa raz do roku (sezonowo). Korzystaj z odkurzacza co najmniej raz dziennie. Możesz również korzystać z iRobota, który zrobi wszystko sam – poza oczyszczeniem siebie samego. Być może zdziwisz się jak zanieczyszczone jest środowisko, w którym przebywamy.

7. Jeżeli współdzielisz miejsce zamieszkania z dziećmi do lat 5 i osobami w wieku powyżej 65 roku życia, to zakup odpowiedni dla powierzchni bytowej oczyszczacz powietrza z pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10. Jeżeli jesteś singlem, to pomyśl o najbliższej rodzinie oraz dalszych krewnych.

8. Kontroluj osobiście poziom zanieczyszczenia powietrza i w przypadku alertu ogranicz do minimum przebywanie w otwartej przestrzeni. Jeżeli musisz przebywać na zewnątrz, to czyń to w masce antysmogowej.

9. Ogranicz do minimum korzystanie ze środków komunikacji indywidualnej (nie licząc dwuśladów). Jeżeli musisz korzystać z indywidualnych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, to ograniczaj do niezbędnego minimum jego pracę na obrotach jałowych.

10. Zaglądaj tu czasami, by mieć większą świadomość rzeczy i mniejszy poziom ignorancji.

Dobrego powietrza!

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy