Ratuj się kto może przed smogiem, bo już zostały przekroczone w Lublinie roczne normy

W komunikacie opublikowanym w dniu 21.11.2017 roku – WIOŚ w Lublinie poinformował o przekroczeniu rocznych norm ilości dni z dobowym dopuszczalnym poziomem pyłów zawieszonych PM10. Informacja dotyczy okresu pomiędzy 01.01.17 i 31.10.17.

W dniu publikacji w/w informacji – ilość dni z dobowym przekroczeniem norm dla pyłów zawieszonych PM10 wynosiła w Lublinie o 10 więcej niż dla roku kalendarzowego przewidują normy krajowe i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Jeżeli tak dalej pójdzie, to Lublin w bieżącym roku ustanowi w tym zakresie niechlubny rekord ostatniej dekady, bo na cztery tygodnie przed sylwestrem ma już w kalendarzu 45 takich dni, czyli o 3 więcej niż w całym ubiegłym roku.

Z uwagi na to, iż 2,5 tysiąca interwencji Eko-Patrolu Straży Miejskiej i nakładane przez nią mandaty oraz pouczenia nie przyniosło oczekiwanych efektów związanych z ograniczeniem niskiej emisji, a Urząd Miasta Lublin zrealizował do dzisiaj mniej niż połowę rezerwy celowej przeznaczonej w roku bieżącym na wymianę „kopciuchów” – nie pozostaje nam nic innego jak wziąć sprawy we własne ręce.

Lubelski Alarm Smogowy nie zrażając się dotychczasową ignorancją i arogancją przedstawicieli organu stanowiącego i wykonawczego Gminy Lublin – już wystąpił z apelem do Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowo – Ekonomicznej Rady Miasta Lublin o zwiększenie środków finansowych w budżecie Lublina 2018 roku na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

Podobny apel został zainicjowany z udziałem członków Rad Dzielnic Lublina i zostanie złożony w UML w dniu jutrzejszym. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął jednogłośnie aktualizację dokumentu „Program ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5” oraz rozpoczął konsultacje z samorządami w sprawie Uchwały antysmogowej.

Co możesz Ty? Możesz przede wszystkim nie szkodzić i włączyć się w działania społeczne i systemowe, które mają ograniczyć śmiercionośne zanieczyszczenie powierza w Lublinie i regionie.

Masz prawo i obowiązek wobec siebie i bliźnich, by przeciwdziałać temu, pod czym podpisało się już 15 tysięcy naukowców ze 184 krajów świata w apelu „Czas ucieka”. Pamiętaj, że nie jesteś sam, bo poza w/w naukowcami i nami masz jeszcze papieża Franciszka, który wzywa publicznie do aktywnej odpowiedzialności dla dobra wszystkich, którzy narażeni są na skutki skażenia środowiska i zniszczenia przyrody.

Pytasz, co mam robić?

1. Jeżeli jesteś właścicielem kotła lub pieca niższej klasy niż 5, to natychmiast wypełnij ten wniosek i złóż niezwłocznie za potwierdzeniem odbioru w dowolnym BOM Urzędu Miasta Lublin. Do czasu realizacji złożonego przez siebie wniosku nie pal byle czym i byle jak. Ogranicz również do minimum palenie w kominku – chyba, że jest on bio, to możesz przed niego zaprosić również sąsiadów.

2. Jeżeli jesteś sąsiadem „kopciucha”, to zanim zadzwonisz do Eko-Patrolu Straży Miejskiej pomyśl, że to samo mogłoby dotyczyć Ciebie, a więc poleć właścicielowi uciążliwości bytowych realizację zalecenia pierwszego.

3. Mów głośno i informuj innych o zgubnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie.

4. Informuj wszystkich bez wyjątku o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Lublinie i okolicach.

5. Kolportuj wszędzie gdzie możesz informacje o skutkach społeczno – ekonomicznych ekspozycji mieszkańców aglomeracji lubelskiej na same tylko pyły zawieszone PM2,5.

6. Wymień w odkurzaczu wszystkie filtry na stosowny zestaw „HEPA” i powtarzaj tę czynność co najmniej dwa raz do roku (sezonowo). Korzystaj z odkurzacza co najmniej raz dziennie. Możesz również korzystać z iRobota, który zrobi wszystko sam – poza oczyszczeniem siebie samego. Być może zdziwisz się jak zanieczyszczone jest środowisko, w którym przebywamy.

7. Jeżeli współdzielisz miejsce zamieszkania z dziećmi do lat 5 i osobami w wieku powyżej 65 roku życia, to zakup odpowiedni dla powierzchni bytowej oczyszczacz powietrza z pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10. Jeżeli jesteś singlem, to pomyśl o najbliższej rodzinie oraz dalszych krewnych.

8. Kontroluj osobiście poziom zanieczyszczenia powietrza i w przypadku alertu ogranicz do minimum przebywanie w otwartej przestrzeni. Jeżeli musisz przebywać na zewnątrz, to czyń to w masce antysmogowej.

9. Ogranicz do minimum korzystanie ze środków komunikacji indywidualnej (nie licząc dwuśladów). Jeżeli musisz korzystać z indywidualnych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, to ograniczaj do niezbędnego minimum jego pracę na obrotach jałowych.

10. Zaglądaj tu czasami, by mieć większą świadomość rzeczy i mniejszy poziom ignorancji.

Dobrego powietrza!

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *