Kto w Lublinie konspiruje przeciwko mieszkańcom i samorządowi?

Wczoraj (wtorek 14.05.18) o godzinie 14:00 w BOM Ratusza, odbyła się konferencja prasowa i grupowe złożenie uwag do SUiKZP, zainicjowane tym razem przez liderki zrzeszone w Rodzinnych Ogródkach Działkowych na Podzamczu / czas: 04:38.
W tym samym czasie pojawili się koordynatorzy Porozumienia Obrony Lublina, Stowarzyszenia Ekologiczny Lublin, Górek Czechowskich Wietrznie Zielonych, Lubelskiego Ruchu Miejskiego oraz Lubelskiego Alarmu Smogowego, co łącznie tylko w ciągu jednej godziny dało ponad 1500 formularzy, w których zapisano ponad 20 tysięcy uwag do SUiKZP Lublina.

Równolegle w innych BOM UML składano kolejne tysiące egzemplarzy podobnych uwag.Warte podkreślenia jest to, że złożone formularze zawierają tylko malutki fragmentem uwag do lokalnej konstytucji planistycznej, bo jeszcze wczoraj jako mieszkańcy nie mieliśmy dostępu do dokumentów, które są z gruntu prawa publicznymi i powinny być już dawno znane zainteresowanym, a po wybiórczym udostępnieniu, interesariuszy poinformowano dopiero po upływie terminu na złożenie uwag (wysłano w dniu 16.05.2018).

Gdyby na ten przykład mieszkańcy Lublin poznali Opinię określającą warunki geotechniczne i ocenę przydatności podłoża gruntowego pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Lublinie z lokalizacją przy ul. Droga Męczenników Majdanka , wcześniej niż w przeddzień upływu terminu na składanie uwag oraz taką samą opinię sprzed dziewięciu laty do lokalizacji cmentarza grzebalnego w obszarze ul. Bohaterów Września/Zelwerowicza, to takich stert formularzy uwag byłoby kilka razy więcej.

O braku w udostępnionym wczoraj wykazie wniosków do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin tych, które po wpisaniu w projekt SUiKZP wzbudziły wśród mieszkańców najwięcej kontrowersji, wspominać byłoby nie na miejscu, bo informacja o nich również przekazana została po upływie terminu na składanie uwag.

Nie pozostaje więc nic innego jak pogratulować sobie wzajemnie i podziękować każdemu z Państwa za osobiste zaangażowanie w ponowne wyłożenie projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego naszego miasta oraz za piękny finisz w składaniu do niego uwag. W sposób szczególny dziękuję tym, którzy nie mogli być z nami obecni z wiadomych względów.

Dokonaliśmy razem czegoś, co wcześniej nie udało się w Lublinie nikomu, bo wspomniany wyżej dokument nie był (?) dostępny nawet radnym, a być może i prezydentowi Lublina oraz planistom — skoro nie uwzględniono ponad 500 uwag pierwszego wyłożenia, w których mieszkańcy składali sprzeciw w stosunku do planów budowy nowego cmentarza na Sławinie.

Powyższe wskazywać może, że ktoś w Lublinie konspiruje przeciwko mieszkańcom i ich pośrednikom w sprawowaniu władzy, skoro najpierw podtrzymano w projekcie SUiKZP lokalizację nowego cmentarza na Sławinie, a dopiero później zlecono badania, które mają wykazać, czy substancje pochodzące z rozkładu ludzkich zwłok mogą przesiąknąć do wód podziemnych, z których pobierana jest lubelska kranówka.

Ciąg dalszy nastąpi, bo wszystko wskazuje na to, że ktoś przed laty zaplanował w Lubinie zmianę SUiKZP, do której nie byłoby żadnej uwagi…

Za już — w imieniu Lubelskiego Alarmu Smogowego wszystkim serdecznie dziękuję!

Z poważaniem i pozdrowieniami,
Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *