Jak daleko stąd, jak blisko

Porozumienie Obrony Lublina

Nie tylko mieszkańcy Lublina podzielają uwagi przygotowane przez Lubelski Alarm Smogowy i Porozumienie Obrony Lublina do projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin

Z dalekiego Vancouver otrzymałem maila od p. Piotra Beina, który tymi słowy nawiązał do aktualnych spraw nurtujących nas w Lublinie:

„Nie dziwią mnie dane dla Lublina (koszty społeczne i ekonomiczne zanieczyszczenia powietrza w Lublinie – dopisek własny autora notatki).

Jako naczelny ekonomista ministerstwa transportu Brytyjskiej Kolumbii miałem zadanie ocenić skutki transportu na środowisko. M.in. dla W. Vancouveru zarządziłem badania skutków drobnych pyłów (wznoszone przez ruch drogowy i szynowy, wydzielane w spalinach). Wynik był podobny: znacznie większa śmiertelność niż z wypadków drogowych, na prewencję których dotychczas szły spore inwestycje[…]

[…]Środowisko naturalne nie ma swego „lobbysty” w procesie politycznym, jak mają interesy obronne, finansowe, wyznaniowe itd. Ale bez poszanowania i harmonii z naturą nie ma papu ani w końcu zdrowia ni życia.[…]

[…]Słowa ekologia i ekonomia mają w grece rdzeń oikos (eko-) = dom, gospodarstwo. Liczbowymi aspektami zajmuje się -nomia, a naukowymi -logia. Ta ostatnia rozpatruje współdziałanie świata żywego (w tym człowieka) ze sobą i otoczeniem naturalnym. Natomiast ekonomia opisuje i analizuje produkcję, dystrybucję i konsumpcję wytworów i usług jedynie przez człowieka. Jego działalność jest zależna od czerpania zasobów z biosfery i deponowania odpadów tamże.

Skoro czynności składowe ekonomii w końcu zależą od zasobów naturalnych i ich funkcji, ekonomia jest w efekcie częścią ekologii. Wiedzą o tym od zarania dziejów kultury tradycyjne, w tym Słowianie.

Zniewolony w systemie wyzysku i konsumpcji człowiek współczesny musi sobie to uzmysławiać drogą intelektualną zamiast zatartą, duchową. A przychodzi to opornie; z oryginału ministerialnego raportu Monetization of Environemntal Imoacts of Roads z lipca 1995 (chyłkiem rozesłałem go na świat zachodni do rządowych resortów transportu 🙂 ), okrojono z datą marzec 1997 te treści, zostawiając lżej strawne: Monetization of Environemntal Imoacts of Roads. Usunięto np. w następującą deklaracją światopoglądu (Rozdział 7 Wnioski): W ekonomii neo-klasycznej, skutki na środowisko naturalne są kwestię marginesową, którą można załatwić stosując preferencje konsumpcyjne do przybliżonej oceny szkód.

[…] Takie założenia o tym, co jest pożądane dla jednostek i społeczeństwa mogą stanąć w konflikcie ze zdrowiem biologicznym, społecznym i duchowym. Społeczeństwo stoi w obliczu zagrożenia degradacją stabilności w naturze i jakości życia człowieka do tego stopnia, że gospodarka stanie się panem a nie narzędziem dobrobytu. Najlepszy obecnie światopogląd alternatywny oferuje ekonomia ekologiczna. Postrzega ona środowisko naturalne jako integralną część ze składowymi: ekonomia oraz równość podziału dóbr i usług. […]

Eko-ekonomia traktuje środowisko naturalne jako ograniczenie dla wzrostu gospodarczego możliwego do osiągnięcia przez ludzkość. […]”

Jak widać z powyższego – nie ma większego znaczenia gdzie mieszkamy, bo różni nas głównie poziom społecznej wrażliwości i postrzegania otaczającego świata.

Pan Piotr Bein z Vancouver w aspekcie ekologii i ekonomii myśli tak samo jak uczestnicy społecznego ruchu o nazwie Lubelski Alarm Smogowy i Porozumienie Obrony Lublina oraz inni mieszkańcy Lublina niezależni w myśli i słowie, którzy przygotowali zamieszczone poniżej uwagi do projektu nowego SUiKZP Miasta Lublin:

Ratujmy Lublin – Folder informacyjny
Instrukcja obsługi
Uwagi Studium Lublin – Nasze powietrze
Uwagi Studium Lublin – Życie w ładzie i harmonii
Uwagi Studium Lublin – Dla kogo to wszystko
Uwagi Studium Lublin – Przebieg południowej obwodnicy
Uwagi Studium Lublin – Ratujmy wąwozy i suche doliny
Uwagi Studium Lublin – Szlachetne zdrowie
Uwagi Studium Lublin – Spalarnie                                                                Uwagi Studium Lublin – Człowiek, Fauna i Flora
Uwagi SUiKZP Lublin – wszystko w jednym miejscu

Panie Piotrze – gorące i serdeczne pozdrowienia z Lublina!

af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *