Druga żółta kartka dla samorządu Lublina oraz innych instytucji publicznych

Aktualna gorąca sytuacja oraz przyszłe losy Rodzinnych Ogródków Działkowych na „Podzamczu” w Lublinie stały się kanwą programu interwencyjnego TVP Info „To jest temat”, który został zrealizowany w Lublinie w dniu 17.06.2018 roku.

Było o jednoznacznych w ocenie działkowców działaniach Urzędu Miasta Lublin w sprawie przyszłości terenów, które wypełniają całe ich życie oraz ze względu na swoją antysmogową i natleniającą funkcję powalają żyć innym mieszkańcom Lublina.

Było o niecnych planach deweloperów zabudowy obszarów, które w sposób szczególny powinny być chronione, a nie są między innymi poprzez brak jawności i transparentności działań planistycznych Urzędu Miasta Lublin.

Było o innych miejscach w Lublinie, którym zagrażają kolejne projekty nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przygotowane wbrew woli mieszkańców i opinii ekspertów oraz instytucji publicznych.

Było o wytyczeniu przebiegu drogi o klasie zbiorczej przez obszar zabudowy jednorodzinnej, w której lokalizacji biegnie przemysłowy gazociąg zasilający kotły największej lokalnej elektrociepłowni.

Było o innych miejscach poddanych presji planów deweloperskich, w których, by zrealizować przyszłe zamierzenia — posunięto się do pacyfikacji stowarzyszenia, które wyręczając miasto z jego zadań, nie korzystało z pomocy publicznej, a pomimo tego z bezpośredniej inicjatywy prezydenta Lublina dokonano sukcesji jego legalnie wybranych władz oraz spacyfikowano cały podmiot.

To była druga i ostatnia żółta kartka dla samorządu Lublina oraz działających na jego terenie instytucji publicznych, które w świetle dokumentów sygnowanych winietą Prezydent Miasta Lublin i pomimo braku podpisu osoby je wytwarzającej i zatwierdzającej — wskazują na pozytywne opinie i uzgodnienia planów, które nie są i nie będą akceptowane społecznie.

Sytuacji powyższej nie zmienia wydanie i kolportaż kolejnej socjotechnicznej gazetki sygnowanej nazwą potencjalnego dewelopera w obszarze, który planowany był pod prawny rezerwat oraz park i to zanim nagle „objawił” się nowy właściciel obszaru tzw. Górek Czechowskich.

Zanim ciąg dalszy nastąpi, to polecam zapoznanie się z tym, co zostało zarejestrowane kamerami TVP Info dla programu „To jest temat”.

Dziękując tym wszystkim, którzy wzięli czynny i werbalny udział w wymienionym wyżej programie realizowanym z dala od miejsc zamieszkania i w czasie wolnym od pracy,

Pozdrawiam serdecznie,
Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *