Apel o wprowadzenie moratorium na zabudowę Górek Czechowskich i innych terenów zielonych w Lublinie oraz budowy spalarni biomasy

Po zapoznaniu się z wyłożonymi do publicznego wglądu dokumentami dotyczącymi projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także czynnym udziale w dwóch kolejnych spotkaniach w powyższej sprawie, które dedykowane były dzielnicom północy i wschodu naszego miasta - przedstawiciele Lubelskiego Alarmu Smogowego przekażą Prezydentowi i Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin apel o wprowadzenie moratorium na zabudowę Górek Czechowskich i innych terenów zielonych w Lublinie oraz budowy spalarni biomasy.
Skala sprzeczności jaka występuje na ponad 440 stronach 44 dokumentów planistycznych dotyczących projektu nowego Studium, które upubliczniono w dniu 7 czerwca 2017 roku - stawia w wątpliwość zasadność całego projektu, a nie tylko plany związane z zabudową Górek Czechowskich i innych obecnie jeszcze terenów zielonych oraz budowy spalarni biomasy.
Pomimo bardzo krótkiego czasu jaki dano do dyspozycji społecznikom i mieszkańcom naszego miasta na zapoznanie się z dokumentami wytwarzanymi przez 5 lat z udziałem ponad 20 osób - analitycy systemowi Lubelskiego Alarmu Smogowego i Porozumienia Obrony Lublina znaleźli całą masę sprzeczności, niedomówień, nadinterpretacji, czy też zaniechania stosowania prawa w trakcie tworzenia projektu nowego Studium dla Miasta Lublin.
W uzupełnieniu do przygotowanego apelu o wprowadzenie moratorium na zabudowę Górek Czechowskich i innych terenów zielonych w Lublinie - Prezydentowi i Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin wręczone zostaną egzemplarze specjalnego naukowego opracowania na temat szkodliwości zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzkie, które przekazane zostaną w wersji tradycyjnej i ze specjalną dedykacją autora.
Przekazanie w/w dokumentów nastąpi w trakcie zaplanowanej na godzinę 16 w dniu 14.06.2017 roku w lubelskim ratuszu publicznej dyskusji nad projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, do którego LAS i POL przygotował merytoryczne uwagi oparte o najnowsze i sprawdzone narzędzia projektowe i analityczne.
Z zaplanowanej na najbliższą środę publicznej dyskusji nad projektem nowego Studium dla Miasta Lublin przeprowadzona zostanie transmisja online, która dostępna będzie przez stronę www.czechow.poludniowy.pl, a następnie w formie VOD, by mogli się z nią zapoznać ci wszyscy, którzy już dużo wcześniej zaplanowali sobie ten najbliższy i drugi z najdłuższych weekendów w 2017 roku:
https://youtu.be/MWtCjPkfYz8
Zapraszamy do realnego lub wirtualnego udziału w spotkaniu, które może rzutować na kilkanaście najbliższych lat i na całe pokolenia,
Z poważaniem,
Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy 
Czechow Południowy

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *