Ale to już było… Nasypy poprzeczne w strefie ESOCh Górek Czechowskich

Jeszcze nie ustąpił tygodniowy smog w Lublinie, a nadal mamy przekopy i nasypy poprzeczne do osi wąwozów i suchych dolin, które pełnią w lubelskich Górkach Czechowskich rolę korytarzy przewietrzających nie tylko dla najbliższego sąsiedztwa, ale również centrum, wschodu i południa Lublina.

Odpytywane na tę okoliczność instytucje administracji publicznej — kolejno odżegnywały się od jakichkolwiek decyzji i opinii w zakresie robót ziemnych prowadzonych w obszarze Górek Czechowskich.

Swojego rodzaju wyjątek stanowi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która w przesłanej dzisiaj odpowiedzi próbuje sugerować, że wszystko jest w najlepszym porządku i to, pomimo że posiada wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z jasno określonymi wyjątkami od ustawowych zasad zwalniania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko od obowiązku sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (ooś).

Nie pozostaje nam nic innego jak zaskarżyć do GDOŚ działania RDOŚ w Lublinie, jako niedopuszczalną ze względu na zdrowie i życie mieszkańców oraz możliwość negatywnego oddziaływania na ekosferę – akceptację robót ziemnych prowadzonych w strefie ESOCh Górek Czechowskich w postaci budowy magistrali ciepłowniczej — prowadzonej bez wymaganej prawem oceny oddziaływania na środowisko:

Odnośniki do stosownych dokumentów znajdują się poniżej. W wykładni prawnej GDOŚ w sposób szczególny mają zastosowanie zapisy zawarte na stronie 51 zbioru interpretacji przepisów:
Odpowiedź Wydziału Planowania i Architektury Urzędu Miasta Lublin
Odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
Interpretacje przepisów Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Odpowiedź Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego
Odpowiedź Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
Odpowiedź Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie

Poza zasadą równego traktowania podmiotów chodzi jeszcze o to, by poprzez zaniechania instytucji powołanych do ochrony środowiska naturalnego, ktoś jutro nie wybudował wielorodzinnych osiedli, korzystając ze zwolnienia od obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji takiej jak hotel studencki z funkcją mieszkaniową. Następnie jak w przypadku „Zamku w Stobnicy” wprowadzając zmiany mogące w sposób znaczący oddziaływać na środowisko — złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, jak ma to miejsce przy inwestycji TBV Inwestycje z siedzibą w Warszawie, a realizowaną przy ulicy Paganiniego 23 w Lublinie:
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji przy ulicy Paganiniego 23 w Lublinie

Cdn!

Z poważaniem,

Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *