W interesie mieszkańców całego Lublina

Post scriptum

Najlepszym odzwierciedleniem aktualnej sytuacji jest zapis AV dzisiejszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Lublin:

i Komisji Gospodarki Komunalnej:

do których komentarz znajduje się w ich opisie.

Zapraszam również do wirtualnego udziału w jutrzejszym posiedzeniu Rady Miasta Lublin, którego przedmiotem będą również w/w sprawy:

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Lublin!

Informuję, iż  w dniu 17 maja 2017 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin, na którym rozpatrzona będzie moja skarga na Prezydenta dr Krzysztofa Żuka, za brak nadzoru nad działalnością MZDiM oraz Straży Miejskiej. W dniu następnym skarga powinna znaleźć się w porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Lublin VII kadencji w dniu 18 maja 2017 r.

Skarga dotyczy działania na szkodę mieszkańców, kupców i klientów nieruchomości miejskiej znajdującej się przy ul. Lipińskiego 17A w w dzielnicy Czechów Południowy.

Przyczyna złożenia skargi została zrelacjonowana na poniższych nagraniach:
https://youtu.be/FuGK7MRD3Og
https://youtu.be/_byW2jR-rds
https://youtu.be/sG449-ye2sc

Społeczny i ludzki dramat tej sprawy i skargi relacjonowały lokalne media, w tym m. innymi Panorama Lubelska:  https://lublin.tvp.pl/30289459/utrudniony-handel-przy-ul-lipinskiego-na-czechowie . To w głównej mierze jej medialnym informacjom zawdzięczamy, że przedmiot  tej skargi ma stanąć na najbliższych obradach Komisji Rewizyjnej i Sesji Rady Miasta.

Załączając treść skargi oraz informacje od Przewodniczącego Rady Miasta - zapraszam serdecznie do werbalnego udziału w jej rozpatrywaniu, bo będzie to dotyczyło już bardziej Was niż pokrzywdzonych przedsiębiorców z ul. Lipińskiego 17A, którzy podjęli w większości decyzje o wypowiedzeniu umów najmu lokali i likwidacji działalności gospodarczej. Zważywszy na kwestie ujęcia ich czynszów w budżecie administratora obiektów na 2017 rok, to oznaczać może podwyżki dla najemców lokali mieszkalnych i garaży znajdujących się w zasobach tej miejskiej spółki. 

Ciągle słyszę, że nie mamy szans na pozytywne rozpatrzenie nie tylko tej skargi, bo w Radzie Miasta rządzi czysta arytmetyka. Zobaczymy więc jak to się ten rachunek ma w stosunku do członków tego gremium wybranych między innymi przez mieszkańców, klientów i kupców, którzy korzystają z miejskiej  nieruchomości przy ul. Lipińskiego 17A.

Plakat z zaproszeniem
Wystąpienie o informacje na wniosek
Odpowiedź Straży Miejskiej
Odpowiedź MZDiM
Skarga na Prezydenta Miasta Lublin
Odpowiedź Rady Miasta
 
Zapraszając do werbalnego udziału w w/w posiedzeniach,
Z poważaniem i pozdrowieniami,

Andrzej Filipowicz
Porozumienie Obrony Lublina
Lubelski Alarm Smogowy/w afiliacji/
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *