Posłanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności do rodaków w kraju i poza granicami RP

Uczestnicy Walnego Zebrania Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności zebrani w dniu 26 września 2020 roku kierują swoje posłanie do wszystkich naszych rodaków w kraju i poza granicami w sprawie wsparcia akcji bezpośrednich Obrońców Górek Czechowskich Wietrznie Zielonych w Lublinie.

Obrońcy Górek Czechowskich Wietrznie Zielonych wykorzystali już wszystkie możliwości przeciwdziałania patodeweloperce i układowi władzy i pieniądza w Lublinie, który wbrew konieczności przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu prowadzi działania niosące za sobą niszczenie oazy różnorodności biologicznej oraz naturalnego filtra antysmogowego, klimatyzatora i nawilżacza powietrza dla niemal 340 tysięcznej populacji Lublina.

Aspekt martyrologii wielonarodowościowych ofiar systemów totalitarnych mordowanych i grzebanych w Górkach Czechowskich dopełnia koszmarny obraz traktowania Lublina jak prywatnego folwarku układu władzy i pieniądza.

Pomimo orzeczenia WSA w Lublinie uchylającego zmianę lokalnej konstytucji planistycznej dla Górek Czechowskich, przyłączenia na wniosek Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości do ww. sprawy Prokuratury Krajowej, wniosku posła na Sejm RP, Jana Kanthaka o zabezpieczenie wyroku i objęcia postępowań karnych i administracyjnych przez Prokuraturę Okręgową, osobistego zainteresowania członka Zarządu Województwa lubelskiego, Sebastiana Trojaka bezpieczeństwem ekologicznym i aerosanitarnym tego obszaru — w dalszym ciągu trwa samowola budowlana TBV Investment prowadzona za przyzwoleniem organu uchwałodawczego i wykonawczego Miasta Lublin.

Wesprzyjmy wspólnie akcje bezpośrednie Obrońców Górek Czechowskich w Lublinie, których planowany zakres i rodzaj poruszy opinię publiczną całej Polski, UE i świata.

Przekazujmy wyrazy solidarności i gotowości pomocy na ręce koordynatora, członka Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych, Adama Łukasika za pośrednictwem telefonii na numer 696835803 lub e-mail: gc@lubelskialarmsmogowy.pl

Przesłanie w formie uchwały zostało przyjęte przez aklamację.

Prezes Stowarzyszenia
/-/mgr inż. Jerzy Pietrzyk

Posłanie SNRP poprzedzone zostało wnioskiem i oświadczeniem p. Adama Łukasika, członka Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych:

Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie
Lublin, 22.09.2020 roku

Wiosek o stały nadzór IPN nad całym obszarem Górek Czechowskich w Lublinie

Jako mieszkaniec Dzielnicy Czechów Południowy, syn, bratanek oraz kuzyn Żołnierzy Wyklętych I członek Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych — proszę o stały nadzór IPN nad całym obszarem Górek Czechowskich w Lublinie, w których prowadzone są działania inwestycyjne bez nadzoru archeologicznego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

Nadmieniam, że wykonawcy robót ziemnych i porządkowych prowadzonych w tym historycznym i po militarnym obszarze Lublina nie informowali dotychczas o żadnych znaleziskach, a z braku nadzoru archeologicznego nie powinni byli dokonywać osobistych interpretacji odkopywanych artefaktów kostnych.

Jeżeli wykonawcy robót ziemnych prowadzonych na zlecenie TBV Investment dysponują tak genialnym zmysłem lub urządzeniami do analizy pochodzenia kości, to być może powinni zostać natychmiast zatrudnieni w IPN, co w sposób znaczący mogłoby wpłynąć na szybkość i jakość prowadzonych prac poszukiwawczych i identyfikacyjnych tej instytucji publicznej oraz spowodować geometryczne oszczędności budżetowe, bo robotnicy zatrudnieni w Górkach Czechowskich są niskopłatnymi obcokrajowcami z Ukrainy.

Ostatni przypadek z dnia 21.09.2020, kiedy to próbowano sugerować, że mieszkańcy przynoszą i podrzucają kości, a jednocześnie wypadały one z urobku wykonywanego wykopu, wskazują, że jak w przypadku robót ziemnych w latach 70. ubiegłego wieku – może dojść do zatajenia odnalezienia oraz profanacji szczątków ofiar systemów totalitarnych.

Mając powyższe na uwadze — wnoszę jak na wstępie i oświadczam, że od tej pory wszelka odpowiedzialność za wydarzenia mające miejsce w Górkach Czechowskich i związek z martyrologią tego miejsca spada na Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, bo Adam Łukasik zrobił wszystko, co i jak trzeba!

Z poważaniem,
/-/ Adam Łukasik

Całą kwestię dopełniają dwa materiały filmowe zrealizowane w obszarze Górek Czechowskich:

Oraz

af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *