Kto knuje przeciwko samorządowi Lublina i dlaczego nie są to obrońcy Górek Czechowskich Wietrznie Zielonych i LAS?!

Zamieszczony poniżej pakiet dokumentów pokazuje, że skarga kasacyjna Rady Miasta ws. wyroku WSA uchylającego zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Górek Czechowskich pochodzi od pełnomocnika prawnego Prezydenta Miasta Lublin, a nie organu uchwałodawczego.

Na dodatek jest informacją publiczną i to, pomimo że Sekretarz Gminy Lublin uznał, iż ten dokument procesowy nie ma takich walorów, co posłużyło za argument do odmowy wydania w tym zakresie decyzji administracyjnej, która otworzyłaby wnioskodawcy drogę do działań odwoławczych i wniosków karnych.

Pakiet nie zawiera tożsamej treści skargi kasacyjnej i innych dokumentów procesowych, które w tym samym trybie dostępu do informacji publicznej pozyskane zostały przez co najmniej dwa inne podmioty i z dwóch różnych źródeł, czyli instytucji publicznych niż zbiór załączony do tego wpisu.

Również inne podmioty, jak i lokalne media nie wykazały najmniejszego zainteresowania treścią dokumentów, które zawierając całą masę nieprawd, manipulacji i nieuprawnionych tez wpłynęły w sposób bezpośredni na werdykt Naczelnego Sądu Administracyjnego.

To z kolei obliguje WSA w Lublinie do ponownego rozpatrzenia sprawy powodującej wcześniej kolejne II wyłożenie projektu nowej lokalnej konstytucji planistycznej, pierwszy Panel Obywatelski i referendum lokalne oraz zwołanie nadzwyczajnej sesji organu uchwałodawczego Gminy Lublin w drugi weekend wakacji w całym 700-leciu lokacji Koziego Grodu na prawie magdeburskim.

Rozwikłanie tej zagadki da odpowiedź na tytułowe pytanie, czyli kto knuje przeciwko samorządowi Lublina i dlaczego nie są to obrońcy Górek Czechowskich Wietrznie Zielonych i LAS?!

Pakiet informacyjny
Komentarze
Kalejdoskop

Z poważaniem i pozdrowieniami

Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *