Kalkulatory, liczydła, patyczki, kreda lub ołówek w dłoń!

Czy pośród 31 Radnych Miasta Lublin lub ich wyborców znajdzie się ktoś, kto odważy się sprawdzić wynik statystyk podanych przez organ wykonawczy naszego miasta, czyli doktora ekonomii, Prezydenta Krzysztofa Żuka?

Wystarczy komuś w niemal 340 tysięcznej aglomeracji śmiałości i odwagi, by zrobić to, czego nie uczynił wojewoda lubelski, jako jedna ze stron postępowania, Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości, jako uczestnik postępowania, czy wreszcie skład orzekający NSA, który na podstawie takich danych wydał wyrok uchylający werdykt WSA w Lublinie uchylający zmianę SUiKZP dla Górek Czechowskich.

Dzięki jednemu z 5. latków wiemy, że ilość podpisów pod uwagami jest większa niż formularzy złożonych w sprawie Górek Czechowskich. Tymczasem jeden formularz uwag był przeznaczony dla takiej samej ilości podmiotów/osób.

Wkrótce ujawnione zostaną informacje, skąd Prezydent Lublina wziął dodatkowo ponad 1980 podpisów za zmianą przeznaczenia obszaru Górek Czechowskich, co w skardze kasacyjnej Rady Miasta Lublin opisane zostało, jako ponad 2 krotność uwag złożonych przeciwko urbanizacji tego obszaru naszego miasta: „Odnośnie do niewyważenia interesu publicznego i prywatnego Prezydent zauważył, że w ramach procedury II wyłożenia projektu studium do wglądu publicznego wpłynęło ponad 5700 pism. Do obszaru po poligonie wojskowym na […] wpłynęły zaś 3524 pisma, z których uwzględniono w całości lub w części 3224 pisma, zaś w całości nie uwzględniono 300 pism. W sprawie terenu tzw. „[…]” przeciw rozwiązaniom przyjętym w ponownie wyłożonym do publicznego wglądu projekcie studium złożono 1800 podpisów, natomiast za tymi rozwiązaniami złożono aż 3704 podpisy. Oznacza to ponad 2-krotną przewagę podpisów (złożonych w ramach procedury opracowania dokumentu studium) popierających rozwiązania projektowe w zakresie kierunkowego zagospodarowania terenu tzw. „[…]”, zaproponowane przez miejskich planistów. Przyjąć zatem należy, że organ gminy wyważył interes publiczny polegający m.in. na ochronie przyrody i krajobrazu, uwzględnieniu istniejącego uzbrojenia technicznego czy dostępności komunikacyjnej ewentualnych terenów budowlanych, z interesem prywatnym, tj. prawem do zabudowy swojej nieruchomości, nie dając przy tym prymatu żadnej ze stron.”Sentencja i uzasadnienie wyroku NSA

Kalkulatory, liczydła, patyczki, kreda lub ołówek w dłoń!

Pozdrawiam,
af
LAS/POL/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *