Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w drodze do ocalenia Górek Czechowskich oraz innych terenów zielonych w Lublinie (jeszcze)

Dzięki naszej wspólnej aktywności doprowadziliśmy do ponownego wyłożenia nowego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Lublina, co spowodowało zamrożenie planów gigantycznej wielorodzinnej zabudowy Górek Czechowskich i bezpowrotnego ich zniszczenia.

W trakcie dzisiejszej telewizyjnej debaty kandydatów w wyborach na funkcję prezydenta naszego miasta niemal wszyscy zwracali uwagę na konieczność ochrony przed urbanizacją Górek Czechowskich. Nie odsyłając kandydatów na lekcję wyższości SUiKZP nad MPZP oraz ograniczenia mocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez # Lex Deweloper — popatrzmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w drodze do ocalenia Górek Czechowskich oraz innych terenów zielonych w Lublinie (jeszcze).

Wyegzekwowaliśmy publikację wszystkich uwag i odpowiedzi do ponad 1945 odrębnych pism, które zawierały ponad 5332 punktów. Doprowadziliśmy do publikacji wszystkich wniosków, opinii i uzgodnień związanych z przystąpieniem do zmiany i gotowych planów nowego SUiKZP.

Dzięki Waszym informacjom i wsparciu zneutralizowaliśmy medialne i urzędowe manipulacje oraz socjotechniczne ankiety i „petycję parkową”, którymi próbowano przeciwstawić nam mieszkańców nie tylko Czechowa i okolic ale również całego Lublina.

Zweryfikowaliśmy faktyczne stanowiska zajęte przez ustawowe organy uzgadniające i opiniujące, a związane z planami urbanizacji Górek Czechowskich, co obala twierdzenia planistów i zarządu miasta, że plany te uzyskały stosowne akceptacje.

Doprowadziliśmy do konsolidacji mieszkańców i liderów innych dzielnic oraz miejsc w naszym mieście, którzy mają swoje „Gorki Czechowskie”, co zaowocowało bardzo licznym i werbalnym udziałem w dyskusjach nad ponownym wyłożeniem nowego projektu SUiKZP oraz złożeniem ponad 6 tysięcy odrębnych pism, które zawierają ponad 60 tysięcy punktów z uwagami i wnioskami.

Współpracując z innymi środowiskami zatroskanymi przyszłością terenów zielonych oraz poprawy warunków życia w naszym mieście — spowodowaliśmy zwołanie sesji nadzwyczajnej rady miasta Lublin, która poświęcona była procedowaniu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Tam obnażyliśmy kolejny raz małostkowość i wyrachowanie samorządu Lublina, którego czyny przeczą deklaracjom i słowom.

Rozmawiając szczerze i profesjonalnie z uczestnikami Antysmogowego Panelu Obywatelskiego spowodowaliśmy przyjęcie przez tę reprezentatywną grupę mieszkańców naszego miasta rekomendacji, z których najważniejsza dotyczyła pełnej ochrony przed urbanizacją całego obszaru Górek Czechowskich.

Będąc konsekwentnymi w podjętych wcześniej inicjatywach spowodowaliśmy audyt wszystkich procedur planistycznych związanych z pracami nad zmianą SUiKZP, które na wniosek Ministerstwa Środowiska prowadzi Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin. Spowodowaliśmy również, że z podobnym wnioskiem do Rady Miasta zwróciła się Najwyższa Izba Kontroli. Ten organ władzy samorządowej nie zareagował do tej pory i to, pomimo że minęło już ponad 4. miesiące od wystąpienia NIK. Tak zapewne pozostanie do końca tej kadencji.

Spowodowaliśmy również, że wniosek o zmianę Studium nie trafi już pod obrady Rady Miasta Lublin w tej kadencji samorządu naszego miasta.

Jak Państwo pamiętacie, to tym wszystkim działaniom, chwilowym porażkom i ostatecznemu tymczasowemu sukcesowi towarzyszyły ciągłe próby zniechęcenia nas i zepchnięcia z wcześniej obranej drogi. Powtarzano nam, że wszystko jest już „przyklepane”, że powsadzają nas do więzienia, pozbawią pracy i firm itp. itd.

Ten nasz nierówny pojedynek z lokalnym i centralnym „układem zamkniętym” – niczym walka mitycznego Dawida z Goliatem mógł pozwolić wyjść nam z tarczą tylko dlatego, że nie pozwoliliśmy się podzielić i to pomimo różnic w charakterach, usposobieniach, wieku i statusie społecznym.

Odnieśliśmy sukces pomimo tego, że stanęliśmy z otwartymi przyłbicami w szranki z doskonale zorganizowanymi, wspieranymi finansowo i medialnie politykami i interesariuszami potencjalnego dewelopera.

Wtedy, gdy wydawało się, że nic już nie może zagrozić Górkom Czechowskim i innym tego typu miejscom w Lublinie – weszła w życie ustawa#Lex Deweloper, która znosi ochronę planów miejscowych, ale nadal respektuje zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że musimy mieć własną reprezentację w nowej Radzie Miasta Lublin, która jako jedyna będzie władna umożliwić lub przeszkodzić urbanizacji Górek Czechowskich i innych terenów zielonych naszego miasta.

Analizując różne za i przeciw weszliśmy do wyborczego projektu Komitet Wyborczy Wyborców Miasto dla Ludzi — Lubelski Ruch Miejski, który powinien wykreować „języczki u wagi” w nowej Radzie Miasta Lublin.

Jeżeli chcecie Państwo wspomóc i wesprzeć inicjatywę dalszej obrony Górek Czechowskich i innych terenów zielonych przed niekontrolowaną urbanizacją, naprawę i rozwoju naszego miasta, to szukajcie najlepszej dla siebie formy na oficjalnym profilu Komitetu Wyborczego Wyborców Miasto dla Ludzi — Lubelski Ruch Miejski: https://www.facebook.com/LubelskiRuchMiejski

Możecie również osobiście i wraz z rodzinami oraz znajomymi wybrać odpowiedniego kandydata, czyli kandydatkę na funkcję prezydenta miasta i radnych Lublina głosując na osoby z listy numer 13 w wyborach samorządowych 2018 w Lublinie.

W wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego wspieramy i promujemy kandydaturę Krzysztofa Kowalczyka, który jako jeden z członków Rady Programowej TVP Lublin zwracał wielokrotnie uwagę na stronniczość tej redakcji w przekazach dotyczących Górek Czechowskich i procedowania zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego naszego miasta: https://www.portalsamorzadowy.pl/wybory-2018/kandydat/krzysztof-kowalczyk,17419,8.html https://kurierlubelski.pl/p/kandydat/krzysztof-kowalczyk,122291/

KOWALCZYK Krzysztof Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 (Okręg Nr 2 Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski, rycki) SMS O TREŚCI SEJMIK.125 NA NUMER 72051 (Koszt 2,46 zł z VAT za SMS) https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/kto-do-sejmiku-wojewodztwa-lubelskiego-wybierz-swojego-kandydata,n,1000227943.html

 

Do zobaczenia przy urnach wyborczych!

 

Magdalena Nosek

Górki Czechowskie Wietrznie Zielone

Andrzej Filipowicz

Lubelski Alarm Smogowy

Lista numer 13. Okręg IV. Pozycja Nr 2

(Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin)

Sławomir Pawłowski

Porozumienie Obrony Lublina

Lista numer 13. Okręg III. Pozycja Nr 3

(Czuby Południowe, Czuby Północne, Węglin Południowy)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *