Zgrzyty w lubelskiej koalicji

Pan Sebastian najwyraźniej zachęcony możliwością swobody wypowiedzi na tym forum przysłał kolejny list, a w nim informację o zgrzytach w lubelskiej miejskiej koalicji(prezydenckiej – dopisek publikującego), w której przeczytać możemy, że:

„Pan radny Marcin Nowak ze stowarzyszenia Wspólny Lublin chyba pierwszy raz w historii nie popiera Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka. Mowa tutaj o interesujące również nas sprawy deweloperskie. Czy to oznacza przełom również w temacie Górek Czechowskich? Należy chyba jednak poczekać do rozstrzygnięć. Pan radny Marcin Nowak w programie TVP Lublin „Zdarzenia” z dnia 12 października 2016r skrytykował zarówno działania inwestora oraz Urzędu Miasta Lublin: http://lublin.tvp.pl/27309446/12-pazdziernika-2016

Mieszkańców nieruchomości przy ulicy Beliniaków 4, miejskich radnych i Pana Sebastiana wypada zapewnić, że nie tylko wyrok sądu administracyjnego potwierdza bezprawie ale również, a może przede wszystkim naruszenie obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, że o zasadach partycypacji społecznej nie wspomnę.

Nieuznanie sąsiadów planowanej inwestycji za stronę w sprawie i brak z nimi konsultacji jest jawnym pogwałceniem Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która jest nadrzędna nad prawodawstwem wewnętrznym:

„Europejska Karta Samorządu Lokalnego, uchwalona została przez Stałą Konferencję Gmin i Regionów Rady Europy w dniu 15 października 1985 r. (ratyfikowana przez Polskę w dniu 26 kwietnia 1993 r.), Zostały w niej zawarte postanowienia nakładające na sygnatariuszy tego dokumentu obowiązek konsultowania ze wspólnotami lokalnymi wszelkich spraw związanych z opracowaniem planów i podejmowaniem decyzji bezpośrednio dotyczących tych wspólnot (art. 4 ust. 6).

Europejska Karta Samorządu Lokalnego jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego oraz ma pierwszeństwo przed ustawami (oznacza to m.in. że ustawy dotyczące samorządu terytorialnego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Karcie).”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *