Zewnętrznie Niepodlegli, a wewnętrznie zniewoleni

W poniższym materiale filmowym zobaczycie Państwo krajobraz po bitwie dobra ze złem stoczonej o byłą strzelnicę w Górkach Czechowskich – zarejestrowany 11.11.2016 roku, w dniu Święta Niepodległości Polski.

Po ciężkim boju stoczonym z całą machiną administracji samorządowej i rządowej i przy całkowitej bierności parlamentarzystów i samorządowców – wykonawca pobliskich robót drogowych uprzątnął większość zgromadzonych tam odpadów, materiałów budowlanych i obcych mas ziemi. Reszta została zniwelowana i posypana czarnoziemem, który wypełnia rolę humusu.

Niezwykłe wartości przyrodnicze w/w terenu w postaci unikalnych i prawnie chronionych gatunków flory i fauny nikt tam już nie przywróci. Ocalona została natomiast niemal w całości funkcja korytarza wentylacyjno – napowietrzającego Lublin oraz naturalnego polderu w sytuacji narastania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych.

W kontekście opublikowanych ostatnio wyników badań śląskich naukowców i kardiologów – sprawa właściwej wentylacji i napowietrzania oraz niskiego poziomu pyłów zawieszonych i smogu ma bezpośrednie przełożenie na brak wzrostu zawałów serca i udarów mózgu:
http://slask.onet.pl/lekarze-ze-slaskiego-centrum-chorob-serca-smog-powoduje-zawaly-i-udary-mozgu/l7rddq

Powyższe jest tym bardziej istotne, że znajdujemy się w gronie miast, w których znacznie przekroczone są standardy jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu:
http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/srodowisko/raporty-o-stanie-srodowiska/raport-o-stanie-srodowiska-woj-lubelskiego-w-2015-r/03_WIOS_Lublin_raport_2015_powietrze.pdf

Sugeruję zażycie czegoś na uspokojenie, a następnie udanie się na wirtualną wycieczkę po terenie byłej strzelnicy i przyległości w obszarze Górek Czechowskich usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Lublin: https://youtu.be/u6jjdnPot6E

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *