Smog został pozwany grupowo!

Lokalne, nierozwiązane problemy ze smogiem powodują, że stały się one przedmiotem grupowego pozwu złożonego w stolicy naszego kraju.

Lubelski Alarm Smogowy i Porozumienie Obrony Lublina, które w pozwie grupowym „Pozywam smog” reprezentowane są przez swojego koordynatora — przedstawiają ogólną informację o aktualnym stanie sprawy:

W dniu 24 września 2019 r., do Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany pozew grupowy dotyczący problemu smogu w Polsce. Jest to pierwszy tego rodzaju pozew w Polsce i jeden z pierwszych na świecie.

Członkowie grupy domagają się ustalenia, że pozwany Skarb Państwa (Polska) ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec członków grupy za szkodę, w tym krzywdę, poniesioną przez członków grupy w związku z występującymi na terenie Polski przekroczeniami wartości dopuszczalnych dla stężeń pyłu PM 10 oraz pyłu PM 2,5 w latach 2011-2019.

Wystąpienie przez mieszkańców Polski z pozwem grupowym powinno skłonić władze do podjęcia szybkich i skutecznych działań. Decydenci muszą w końcu uświadomić sobie, że dalsze zaniedbania będą powodować realne szkody, co naraża Skarb Państwa na zgłaszanie przez poszkodowanych roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

Obsługę prawną postępowania grupowego prowadzi zespół kancelarii radcy prawnego Radosława Górskiego w Warszawie. W skład zespołu prawników zajmujących się postępowaniem grupowym wchodzą r.pr. Radosław Górski r.pr. Oskar Lipiński, adw. Łukasz Felisiak i apl. radc. Piotr Pląska. Więcej informacji na ten temat na stronie kancelarii

Więcej informacji wkrótce – tych lokalnych również 😉

Scenariusz tożsamych działań związanych bezpośrednio z Lublinem zakłada pozew grupowy przeciwko wojewodzie oraz samorządowi miasta i  województwa, a związany będzie z dopuszczeniem do zabudowy miejsc, które stanowiły lub nadal jeszcze stanowią korytarze przewietrzające aglomerację lubelską.

Aspekt braku faktycznej realizacji zapisów kolejnych programów ochrony powietrza (POP) będzie uzupełnieniem pozwu. Zamysłem tej inicjatywy jest skorzystanie z zapisów Ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Tymczasem polecam dwa materiały AV, które dotyczą nie tylko Lublina:

Pozdrawiam,

Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *