Przyjdźmy licznie do Ratusza w Lublinie na najbliższą sesję Rady Miasta

Smog niejedno imię ma, a smok głowę, co oznacza, że tylko od nas samych zależy, czy jedno nas zadusi, a drugie żywcem pożre.

Plany zabudowy naturalnego filtra antysmogowego i zielonych płuc Lublina, czopowanie klinów i korytarzy napowietrzających, masowe wycinki drzew, urbanizacja terenów zielonych, dolin i wąwozów oraz lekceważenie podstawowych praw ludzkich do spokoju w miejscu zamieszkania – to nas wzywa do licznego udziału w najbliższej sesji Rady Miasta Lublin.

Dlaczego akurat ta sesja Rady Miasta Lublin jest tak ważna dla mieszkańców Lublina? Waga tych obrad lokalnego samorządu wynika z faktu, iż ich przedmiotem będzie miedzy innymi projekt budżetu miasta na 2018 rok, w którym na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przewidziano tylko 0,016% dochodów, co stanowi 1/3 kosztów rocznego utrzymania światło i wodotrysków na wybetonowanym Placu Litewskim, czy też 85 razy mniej niż kwota zarezerwowana na spłatę samych tylko odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy również, że pod obrady ma zostać wniesiona Petycja Społecznej Inicjatywy Budowy Parku 700 lecia Lublina na Górkach Czechowskich. Nadzwyczajność tej inicjatywy wnika z faktu, że w przeciwieństwie do innych społecznych wystąpień, te zyskało przychylność Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta Lublin. Być może wynika to z faktu, że przedmiotem tej Petycji są działania, które czekają na swoją realizację od ponad 22 lat i nie w zakresie 70% jak chcieliby przedstawiciele Inicjatywy Budowy Parku 700 lecia Lublina na Górkach Czechowskich, a na całym obszarze w/w terenu.

Nasz osobisty i werbalny lub wirtualny udział w najbliższej sesji Rady Miasta Lublin jest niezbędny głównie po to, by w tak istotnych i podstawowych kwestiach jak życie i zdrowie mieszkańców naszego miasta – nie odbierano prawa do głosu tym, którzy troszczą się o nasze wspólne dobro dlatego, że chcą, a nie tylko muszą wykonywać swoje zawodowe obowiązki.

Przyjdźmy licznie o godzinie 9:00 w dniu 21.12.17 (czwartek) do sali obrad Rady Miasta Lublin, która znajduje się budynku lubelskiego magistratu przy placu Króla Władysława Łokietka 1.

Miasto To My!