Pisanie i mówienie o sprawach społecznych nie jest przestępstwem

Porozumienie Obrony Lublina
Nieprawomocnym jeszcze postanowieniem z dnia 7.09.2017, Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Świdniku III Wydział Karny wydał postanowienie o umorzeniu postępowania karnego z powództwa TBV Investment przeciwko jednemu ze społeczników zabiegających o poprawę jakości powietrza w Lublinie.

Zważywszy na treść prywatnego aktu oskarżenia oraz odpowiedź oskarżonego - decyzję Sądu należy traktować jako obronę prawa jednostki do działania w interesie społecznym, gwarancji wolności słowa i swobody wypowiedzi oraz prawa do osądu ocennego.

Korzystając z okazji i bez względu na dalszy bieg tej sprawy dziękuję wszystkim, którzy solidaryzowali się ze mną w czasie jej biegu. Stowarzyszeniu Stop Bezprawiu i Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich za merytoryczną pomoc prawną. Ruchowi Społecznemu "Nowa Polska" za włączenie się w sprawę na etapie postępowania prokuratorskiego, a wszystkim innym za gotowość niesienia pomocy i zasianie... cebuli.

Potencjalnych beneficjentów wskazanych do partycypacji w niezasądzonej na ich rzecz nawiązce przepraszam, bo jeden jest z natury przyjazny człowiekowi, a drugi zapewne miałby moralnego kaca za otrzymanie nagrody, która byłaby jakby skutkiem zastosowanej wobec oskarżonego cenzury i zapisu na nazwisko.

Tym, którzy współpracowali przy tworzeniu warunków do ścigania mojej osoby z publicznego i prywatnego aktu oskarżenia dedykuję parafrazę wiersza "Który skrzywdziłeś", Czesława Miłosza - "Nie bądź bezpieczny. Internet pamięta." 

Pamiętajmy wszyscy, że żyjemy nie tylko dla siebie, co mam nadzieję, że kiedyś wyzwoli zdecydowanie większe zaangażowanie w sprawy dotyczące nas wszystkich i przyszłych pokoleń. 

Pozdrawiam, 

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *