Pisanie i mówienie o sprawach społecznych nie jest przestępstwem

Porozumienie Obrony Lublina
Nieprawomocnym jeszcze postanowieniem z dnia 7.09.2017, Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Świdniku III Wydział Karny wydał postanowienie o umorzeniu postępowania karnego z powództwa TBV Investment przeciwko jednemu ze społeczników zabiegających o poprawę jakości powietrza w Lublinie.

Zważywszy na treść prywatnego aktu oskarżenia oraz odpowiedź oskarżonego - decyzję Sądu należy traktować jako obronę prawa jednostki do działania w interesie społecznym, gwarancji wolności słowa i swobody wypowiedzi oraz prawa do osądu ocennego.

Korzystając z okazji i bez względu na dalszy bieg tej sprawy dziękuję wszystkim, którzy solidaryzowali się ze mną w czasie jej biegu. Stowarzyszeniu Stop Bezprawiu i Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich za merytoryczną pomoc prawną. Ruchowi Społecznemu "Nowa Polska" za włączenie się w sprawę na etapie postępowania prokuratorskiego, a wszystkim innym za gotowość niesienia pomocy i zasianie... cebuli.

Potencjalnych beneficjentów wskazanych do partycypacji w niezasądzonej na ich rzecz nawiązce przepraszam, bo jeden jest z natury przyjazny człowiekowi, a drugi zapewne miałby moralnego kaca za otrzymanie nagrody, która byłaby jakby skutkiem zastosowanej wobec oskarżonego cenzury i zapisu na nazwisko.

Tym, którzy współpracowali przy tworzeniu warunków do ścigania mojej osoby z publicznego i prywatnego aktu oskarżenia dedykuję parafrazę wiersza "Który skrzywdziłeś", Czesława Miłosza - "Nie bądź bezpieczny. Internet pamięta." 

Pamiętajmy wszyscy, że żyjemy nie tylko dla siebie, co mam nadzieję, że kiedyś wyzwoli zdecydowanie większe zaangażowanie w sprawy dotyczące nas wszystkich i przyszłych pokoleń. 

Pozdrawiam, 

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy