Czy Wojewódzki Sąd Administracyjny przerwie planistyczny chocholi taniec samorządu Lublina?

Na dzień 19.12.2019 (czwartek) o godzinie 11:30 w sali nr 2 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie przy ulicy M.C. Skłodowskiej 40, zaplanowane zostało rozpatrzenie wniosku jednej z mieszkanek naszego miasta, o uchylenie uchwały zmieniającej Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, która na wniosek prezydenta przyjęta została przez Radę Miasta o godzinie 4:30 nad ranem w dniu 1 lipca bieżącego roku.

Pani Magdalena Wolanowska, jako bezpośrednia sąsiadka obszaru Górak Czechowskich zaplanowanych wprowadzonymi zmianami do intensywnej zabudowy wielorodzinnej — wniosła u uchylenie uchwały zmieniającej SUiKZP z trzech podstawowych względów:

  1. Prawnych
  2. Środowiskowych
  3. Społecznych

Poza wymienionymi w publicznie dostępnym wniosku argumentami, których zawartość znajduje się w poniższym odnośniku — pełnomocnik p. Magdaleny, mec. Mateusz Sarnat, w imieniu swojej mocodawczyni zamierza wnieść na wyznaczonym posiedzeniu WSA wnioski dowodowe mogące wywołać społeczno-polityczne trzęsienie ziemi nie tylko w Lublinie i Warszawie.

Wcześniejsza odmowa WSA w Lublinie wstrzymania zaskarżonej przez p. Magdalenę uchwały zmieniającej SUiKZP nie ma żadnego znaczenia dla rozpatrzenia skargi samej w sobie, która ze względów oczywistych ogniskuje się na terenie Górek Czechowskich, a dotyczy całego naszego miasta.

Ze względu na wagę argumentów podnoszonych w skardze oraz przygotowanych wniosków dowodowych — udział w rozprawie zapowiedział Jan Śpiewak, polski działacz społeczny i samorządowy, socjolog, współtwórca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, od 2017 prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa.

Jan Śpiewak od szeregu lat w sposób bezkompromisowy upomina się o ład planistyczny i sprawiedliwość społeczną w stolicy naszego kraju. Jego walka z warszawską mafią reprywatyzacyjną spowodowała całą masę pozwów o zniesławienie, z których ten dotyczący córki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Bogumiły Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej, przed 3. dniami zakończył się prawomocnym wyrokiem skazującym. Dzisiaj doszło do spotkania Jana Śpiewaka z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą, który po informacji o wyroku zadeklarował ułaskawienie społecznika — jeżeli tylko taki wniosek wpłynie do prezydenckiej kancelarii.

Podając powyższe informacje — zapraszam do udziału w rozprawie dotyczące naszej lokalnej konstytucji planistycznej, która tak jak plany miejscowe miała służyć lokalnemu układowi zamkniętemu, a nie całej naszej społeczności.

Spotkajmy się 19.12.2019 (czwartek) o godzinie 11:30 w sali nr 2 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie przy ulicy M.C. Skłodowskiej 40.

Zapis VOD posiedzenia składu orzekającego WSA w Lublinie

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *