Zrewitalizowani, czyli konsultacje projektu Programu Rewitalizacji Lublina na lata 2017-2023

Ze względu na wagę sprawy pominięcia Dzielnicy Czechów Południowy w projekcie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 – 2023, którego wartość szacowana jest na ponad 1,3 mld złotych – podjąłem decyzję o udziale w konsultacjach, których termin pokrył się z posiedzeniem Rady Dzielnicy Czechów Południowy.

Nikogo więcej z Czechowa Południowego nie było, bo członkowie Rady Dzielnicy mieli poważniejsze sprawy, pośród których było „jajeczko”, na które jeszcze dzisiaj zapraszał przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Maciej Kowalczyk.

Moja prośba o zmianę terminu posiedzenia RDCP wraz z powyższym uzasadnieniem nie została uwzględniona, co spowodowało, że w formie elektronicznej przesłałem do Prezydium Rady:
1) Uwagi do projektu zmiany MPZP dla ul. Chodźki
2) Umotywowane wnioski, o skierowanie do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin skargi na prezydenta za:
a) dyskryminację przez MZDiM i Straż Miejską mieszkańców, klientów i kupców korzystających z przestrzeni publicznej przy ul. Lipińskiego 17A
b) brak właściwej reakcji Biura Miejskiego Architekta Zieleni i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin na zapowiedź i plany wycinki drzewostanu znajdującego się w strefie ESOCh „Jaru Horpyny” i przyległościach zlokalizowanych przy ulicy Koncertowa 4b w Lublinie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *