Który skrzywdziłeś człowieka prostego. YouTube pamięta!

Parafrazując Czesława Miłosza napisać trzeba, że YouTube pamięta!

"Który skrzywdziłeś

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta."

Zapis AV z XXX sesji Rady Miasta Lublin VII kadencji w dniu 18.05.2017, w której porządku znalazły się między innymi:
1) Skarga na Prezydenta Miasta w/s krzywdy mieszkańców, klientów i kupców z nieruchomości przy ul. Lipińskiego 17A
2) Petycja Fundacji Wolności w/s publikacji przez Urząd Miasta Lublin jednolitych tekstów aktów prawa miejscowego oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Gminy Lublin
3) Kolejna sprzedaż nieruchomości, która równie dobrze mogłaby służyć na potrzeby biurowe ZDiM i ZTM
4) Przyjęcie do realizacji Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 

Oraz inne sprawy, które uznano za istotne z punktu widzenia organu stanowiąco - kontrolnego Miasta Lublin, a jak przebieg sesji pokazał kolejny raz, to zgodnie z oczekiwaniami organu wykonawczego ;)

CDN...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *