Tajne przez poufne w sprawie skargi kasacyjnej Rady Miasta Lublin


Czy w XXI wieku określanym erą sieci Internet możliwe jest, by organ wykonawczy lokalnego samorządu mógł ukrywać decyzje organu uchwałodawczego?

Co zawierała skarga kasacyjna Rady Miasta Lublin na wyrok WSA w Lublinie uchylający zmianę SUiKZP dla Górek Czechowskich, że organ wykonawczy odmawia jej udostępnienia?

Czy możliwe jest, by w niemal 340 tysięcznej populacji móc ukrywać dokument przygotowany za środki publiczne i złożony do NSA w imieniu organu stanowiącego?

Czy uważasz, że normalna jest sytuacja, w której organ stanowiący lokalnego samorządu, czyli Rada Miasta Lublin wskazywana, jako autor skargi kasacyjnej do Najwyższego Sądu Administracyjnego nie znał jej treści, która została ukryta również przed wyborcami?

Co byś zrobił po stwierdzeniu, że zawarte w treści skargi kasacyjnej argumenty nie mają potwierdzenia w faktach oraz godzą w Twoje dobre imię i szeroko pojęte prawa obywatelskie?

Początkiem odpowiedzi na powyższe pytania niech będzie treść wniosku oraz uzasadnienie odmowy udzielenia informacji, na których podstawie Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję, która może rzutować na zdrowie, życie i kondycję ekonomiczną całej Twojej rodziny?

Oceń sam(a) i obserwuj aktualizację stanu tej sprawy

Dotychczas na wcześniejszy apel skierowany do Klubu Radnych Pis RML odpowiedział tylko jego były członek, Pan Stanisław Brzozowski…

CDN!
af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *